Závist

Závist je nejupřímnější formou uznání.

Richard Wiggins | Posláno 4x | Poslat

Závist je forma chvály.

John Gay | Posláno 1x | Poslat

Naše závist trvá vždy déle než štěstí těch, jimž závidíme.

Francois de la Rochefoucauld | Posláno 0x | Poslat

Jen statečný a šťastný může závist snést.

Publilius Syrus | Posláno 2x | Poslat

Nezáviď nikomu, protože nevíš, zda neskrývá něco, co bys s ním za žádnou cenu neměnil.

August Strindberg | Posláno 2x | Poslat

Závistivci sice umírají, ale závist je nesmrtelná.

Moliére | Posláno 1x | Poslat

Závist rozváže právě tolik jazyků, kolik jich obdiv umlčí.

Honoré de Balzac | Posláno 0x | Poslat

Závistivý člověk chudne štěstím druhého.

Quintus Flaccus Horatius | Posláno 0x | Poslat

Nikomu se nelíbí vlastní, kdo se ohlíží po cizím.

Lucius Annaeus Seneca | Posláno 2x | Poslat

Člověk nerad vidí druhé šťastnější než je sám.

Sebestian Roch Chamfort | Posláno 0x | Poslat

Člověk udělá hodně, aby ho milovali, a všechno, aby mu záviděli.

Mark Twain | Posláno 0x | Poslat

Posledním stupněm závisti je nenávist.

Gaius Plinius Secundus Maior | Posláno 4x | Poslat

Závist je nejhloupější ze všech neřestí, neboť nepřináší nic.

Honoré de Balzac | Posláno 4x | Poslat

Závist zasluhuje pouze ten, kdo ji sám nezná.

Francois de la Rochefoucauld | Posláno 0x | Poslat

Závist je nesmiřitelnější než nenávist.

Francois de la Rochefoucauld | Posláno 0x | Poslat

Pořád je víc lidí bez vyhlídek než bez závisti.

Francois de la Rochefoucauld | Posláno 0x | Poslat

Lidé vystavují na odiv mnohdy i nectnosti, dokonce i ty nejničemnější, ale nikdo se neodváží přiznat k závisti.

Francois de la Rochefoucauld | Posláno 0x | Poslat

Ze strachu před závistí dokážeme být dokonce umírnění a střídmí.

Francois de la Rochefoucauld | Posláno 0x | Poslat

Nadšení, s jakým chválíme ty, kteří začínají, pramení často z tajné závisti k těm, kteří už jsou dobře zavedeni a oblíbeni.

Francois de la Rochefoucauld | Posláno 1x | Poslat

Závistník působí sobě žal a je tak sám sobě nepřítelem.

Démokritos | Posláno 1x | Poslat

Následující >>

1 2

Zobrazeny citáty 1 až 20 z celkového počtu 34