Vláda

Vlády by se měly soustředit spíše na snižování utrpení než na to, aby se pokoušely vykonávat co nejvyšší možné dobro.

Karl Raimund Popper | Posláno 0x | Poslat

Dacan se ztratí v armádě, ale ne ve vládě.

Francois de la Rochefoucauld | Posláno 0x | Poslat

Vládnout sám sobě je největším vladařským uměním.

Lucius Annaeus Seneca | Posláno 2x | Poslat

Zkaženost lidu a úředníků zachvátí nakonec i vládu, i kdyby byla sebemoudřejší.

Jean Jacques Rousseau | Posláno 0x | Poslat

Přes všechen svůj blažený život jsou vladaři velmi šťastni v tom, že nemají nikoho, od koho by slyšeli pravdu, a jsou nuceni místo přátel mít lichotníky.

Erasmus Rotterdamský | Posláno 0x | Poslat

Se svými poddanými jsem uzavřel oboustranně výhodnou smlouvu. Oni si mohou říkat, co chtějí, a já mohu dělat, co se mi zlíbí.

Fridrich II. Veliký | Posláno 1x | Poslat

Ničemu se jedna vláda od druhé nenaučí rychleji než umění tahat z kapes lidí peníze.

Adam Smith | Posláno 1x | Poslat

Jak chcete vládnout zemi, kde se vyrábí 246 druhů sýra?

Charles de Gaulle | Posláno 0x | Poslat

Nelze mít plnou důvěru k vládě, pro kterou masy manifestují, byť i dobrovolně. Dobrá vláda musí být mírně neoblíbená.

Gabriel Laub | Posláno 0x | Poslat

Machiavelli tvrdil, že každý národ má takovou vládu, jakou si zaslouží. Je to typický machiavelismus.

Gabriel Laub | Posláno 0x | Poslat

Když se vládnoucí vrstva drží u moci podvodem, projevuje tím humanitu a dobrou vůli - mohla by přece použít násilí.

Gabriel Laub | Posláno 0x | Poslat

Každý domýšlivý hlupák se považuje za rozeného vládce.

George Bernard Shaw | Posláno 0x | Poslat

<< Předchozí

1 2

Zobrazeny citáty 21 až 32 z celkového počtu 32