Věda

Náš současný obraz fyzikální reality, zvláště ve vztahu k povaze času, je velmi nejistý - a to možná více nejistý než ten, který nám už nějakou dobu předkládá současná teorie relativity a kvantová mechanika.

Roger Penrose | Posláno 0x | Poslat

Ve vědě podobně jako v umění, musíme vědět, co smíme zanedbat.

Igor Pomerančuk | Posláno 0x | Poslat

Obecná relativita v sobě obsahuje zárodek své vlastní zkázy.

Denis Sciama | Posláno 0x | Poslat

Fyzikové si rádi myslí, že stačí říci: Toto jsou výchozí podmínky, co se stane pak?

Richard Phillips Feynman | Posláno 0x | Poslat

Věda se nesnaží o vysvětlení, stěží se pokouší interpretovat, převážně sestavuje modely. Modelem se myslí matematický konstrukt, který spolu s jistou verbální interpretací popisuje pozorované jevy.

John von Neumann | Posláno 1x | Poslat

Fyzikům nezbývá nic lepšího než chodit s ustaranými tvářemi a smutně si stěžovat, že v pondělí, ve středu a v pátek musejí na světlo hledět jako na vlnu, zatímco v úterý, ve čtvrtek a v sobotu ho berou jako částici. A v neděli se prostě modlí...

Banesh Hoffmann | Posláno 0x | Poslat

Neexistuje žádný kvantový svět. Existuje pouze abstraktní kvantový popis.

Niels Bohr | Posláno 0x | Poslat

Nejkrásnější a nejhlubší pocit jaký může člověk zažít je poznat tajemno. To je základním principem náboženství, stejně tak jako veškerého seriózního úsilí v umění a ve vědě.

Albert Einstein | Posláno 10x | Poslat

Není běžnějšího omylu než věřit, že když provedeme dlouhé a přesné matematické výpočty, je pak aplikace výsledku na nějaký fakt v přírodě absolutně jistá.

Alfred North Whitehead | Posláno 0x | Poslat

Průměrní učenci se staví k vědě jako krmená husa ke krmení: Jen proboha už ne víc.

Hermann Julius Oberth | Posláno 0x | Poslat

Cílem vědy není otvírat dveře nekonečné moudrosti, nýbrž vytknout meze nekonečnému omylu.

Bertolt Brecht | Posláno 0x | Poslat

Jsem přesvědčen, že vědecké poznání je jedním z vrcholů lidského úsilí. Netvrdím, že poznání nemůže nikdy způsobit zlo. Tvrdím však, a to velmi důrazně, že poznání neporovnatelně častěji přináší užitek než škodu, a strach z poznání je mnohem škodlivější.

Bertrand Russell | Posláno 3x | Poslat

U nás se vždy platilo více za muziku než za fyziku, a proto tady není žádný Einstein.

Jan Werich | Posláno 3x | Poslat

Nesmyslná bádání jsou příbuzná s netušenými objevy.

Paul Valéry | Posláno 1x | Poslat

Vědcovy předsudky se nazývají "teorie".

Mark Twain | Posláno 0x | Poslat

Objev jaderné energie nepřinesl nové problémy. Pouze učinil naléhavějším nutnost vyřešit existující problémy.

Albert Einstein | Posláno 1x | Poslat

Přijetí bez důkazu je základní charakteristikou západní církve, zamítnutí bez důkazu je základní charakteristikou západní vědy.

Gary Zukav | Posláno 0x | Poslat

Věda je jako sex. Jistěže má nějaké praktické výsledky, ale proto ji přece neděláme.

Richard Phillips Feynman | Posláno 5x | Poslat

Statistika je jediná věda, která při použití stejných vzorců umožnuje různým expertům dostat různé výsledky.

Evan Esar | Posláno 1x | Poslat

Věda je účinná protilátka proti jedu nekritického nadšení a pověr.

Adam Smith | Posláno 0x | Poslat

<< Předchozí

1 2

Zobrazeny citáty 21 až 40 z celkového počtu 40