Věda

Věda je jednomu je vznešenou bohyní, jinému je krávou, která mu dává mléko.

Friedrich Schiller | Posláno 0x | Poslat

Věda má svůj smysl, pokud se chápe jako cesta k pravdě a pravda jako dobro člověka.

Jan Pavel II. | Posláno 1x | Poslat

Teprve smrtí dogmatu rodí se věda.

Galileo Galilei | Posláno 0x | Poslat

Umění je stromem života. Věda, to je strom smrti.

William Blake | Posláno 0x | Poslat

Věda nám slíbila pravdu, nikdy neslibovala ani pokoj, ani štěstí.

Gustave Le Bon | Posláno 0x | Poslat

Neexistuje žádná národní věda, jako neexistuje národní násobilka.

Anton Pavlovič Čechov | Posláno 0x | Poslat

Nikomu se dosud nepodařilo vědecky dokázat existenci sněžného muže. Asi tedy existuje.

Gabriel Laub | Posláno 0x | Poslat

Pokrokem vědy byla popřena Lombrosova teorie o rozených zločincích. Tak tedy každý z nás...

Gabriel Laub | Posláno 0x | Poslat

Byl to tak vynikající vědec, že dokonce dokázal psát jasně a srozumitelně: věděl totiž, co chce říci.

Gabriel Laub | Posláno 1x | Poslat

Einstein jednou odpověděl na dotaz, jak dospěl k teorii relativity: "Zapochyboval jsem o jednom axiomatu".

Lawrence M. Gould | Posláno 1x | Poslat

Prostor sám a čas jsou napříště odsouzeny ke zmizení do pouhých stínů, a pouze spojení obou si zachová skutečně nezávislou existenci.

Hermann Minkowski | Posláno 0x | Poslat

Princip energie je záležitost zkušenosti. Pokud by tedy jednoho dne měla být jeho všeobecná platnost zpochybněna, což v atomové fyzice není vyloučené, pak by se problém perpetua mobile stal náhle aktuálním.

Max Planck | Posláno 0x | Poslat

Hledat úspěch ve vynalézání je tvrdá obtížná práce, která málokoho přivede k cíli, ale mnoho lidí už zničila.

Werner von Siemens | Posláno 0x | Poslat

Nedefinuji čas, prostor, místo a pohyb, ježto jde o věci všem dobře známé. Musím pouze konstatovat, že neučení lidé si nepředstavují tyto veličiny jinak než v jejich vztahu k smyslovým objektům. A z toho pocházejí jisté předsudky...

Isaac Newton | Posláno 4x | Poslat

Bůh hraje s vesmírem kostky, ale jsou to kostky, ve kterých je zalito olovo. A hlavním cílem fyziky dnes je zjistit, podle jakých pravidel tam bylo zalito a jak bychom toho mohli využít ve svůj prospěch.

Joseph Ford | Posláno 3x | Poslat

Evoluce je chaos se zpětnou vazbou.

Joseph Ford | Posláno 1x | Poslat

Když čtu popisy vědecké činnosti, které napsali sociologové, říkám si často, že tak nějak by se cítil atom, kdyby mohl číst učebnice kvantové mechaniky.

James Trefil | Posláno 1x | Poslat

Relativita nás naučila obezřetnosti ve vztahu k času.

Wolfgang Rindler | Posláno 0x | Poslat

Když slyším o Schrodingerově kočce, beru do ruky pušku.

Stephen William Hawking | Posláno 0x | Poslat

Úvahy o tom, že černá díra emituje částice, nasvědčují, že bůh nejenže v kostky hraje, ale občas je hází i tam, kde je nikdo nemůže vidět.

Stephen William Hawking | Posláno 2x | Poslat

Následující >>

1 2

Zobrazeny citáty 1 až 20 z celkového počtu 40