Válka a mír

Kdyby mí vojáci začali přemýšlet, nezůstal by u vojska ani jediný.

Fridrich II. Veliký | Posláno 1x | Poslat

Začít válku není nic jiného než rozetnout uzel místo toho, abychom ho rozmotali.

Christian Morgenstern | Posláno 0x | Poslat

Nesprávné jsou ty války, ktré se podnikají bez příčiny.

Marcus Tullius Cicero | Posláno 0x | Poslat

Je snadné bojovat, kde se nikdo nebrání.

Walther von der Vegelweide | Posláno 0x | Poslat

Válku je třeba začínat tak, aby bylo zřejmé, že se neusiluje o nic jiného než o mír.

Marcus Tullius Cicero | Posláno 1x | Poslat

Mír nemůže být držen násilím, může jej být dosaženo pouze porozuměním.

Albert Einstein | Posláno 2x | Poslat

Mír je, když se střílí jinde.

Gabriel Laub | Posláno 0x | Poslat

Mír přináší bohatství, bohatství přináší zpupnost, zpupnost přináší válku, válka přináší chudobu, chudoba přináší pokoru, pokora přináší mír.

Arabská přísloví | Posláno 18x | Poslat

Boj, to není humanita.

Tomáš Garrigue Masaryk | Posláno 1x | Poslat

Není zuřivějších a krvavějších a déle trvajících válek na války způsobené růzností názorů, zvláště na věci bezvýznamné.

Jonathan Swift | Posláno 0x | Poslat

Člověk se obejde bez člověka, a proto tak snadno obětuje člověka ve válce.

George Bernard Shaw | Posláno 0x | Poslat

Naším cílem ve válce není padnout za svou vlast, ale přimět ty parchanty na druhé straně, aby padli za tu svou.

George Patton | Posláno 5x | Poslat

Mír je svoboda, založená na uznání práv každého člověka.

Marcus Tullius Cicero | Posláno 0x | Poslat

Mír mezi národy je závislý na míru v lidech samých.

Josef Čapek | Posláno 0x | Poslat

Mír neohrožují zbraně jako takové, ale lidé, kteří je konstruují, instalují a jsou ochotni je použít.

Václav Havel | Posláno 1x | Poslat

Lidstvo musí války ukončit, jinak války ukončí lidstvo.

John Fitzgerald Kennedy | Posláno 0x | Poslat

Žádný velký stát nemůže dlouho žít v míru. Nemá-li nepřátele vnějšího, najde vnitřního.

Titus Livius | Posláno 1x | Poslat

Mír je tak veliké dobro, že může být vykoupen jen za cenu obětí, které přinesou jednotlivci i společnost.

Jan Pavel II. | Posláno 0x | Poslat

Mezi lstí a podezřením vládne vždy válka, jen mezi vírou a důvěrou vládne mír.

Friedrich Schiller | Posláno 1x | Poslat

Mír je nejlepší věcí, které člověk mohl poznat. Jeden mír je nad nesčetné triumfy.

Titus Catius Silius Italicus | Posláno 0x | Poslat

<< Předchozí Následující >>

1 2 3 4

Zobrazeny citáty 21 až 40 z celkového počtu 71