Učení a vědění

Čím víc se učíš, tím víc víš. Čím víc víš, tím víc zapomínáš. Čím víc zapomínáš, tím míň víš. Tak proč se učit?

N.N. | Posláno 15x | Poslat

Největší rána, kterou Alláh postihuje nevěřící, jsou polovzdělanci.

Tádžická přísloví | Posláno 2x | Poslat

Učíš-li se proto, aby sis zapamatoval, zapomeneš. Učíš-li se proto, abys porozuměl, zapamatuješ si.

Čínská přísloví | Posláno 39x | Poslat

Kdyby nebe vyslyšelo dětské modlitby, nezůstal by naživu ani jeden učitel.

Perská přísloví | Posláno 13x | Poslat

Vzdělání je to, co mnozí nabývají, mnozí dále předávají a jen nemnozí si ponechávají.

Karl Kraus | Posláno 2x | Poslat

Kdo to umí, ten to dělá. Kdo to neumí, ten to učí.

George Bernard Shaw | Posláno 5x | Poslat

Den, kdy se něčemu naučíš, není už promarněn.

David Eddings | Posláno 7x | Poslat

Co učitelé stráví, tím žáky krmí.

Karl Kraus | Posláno 1x | Poslat

Musíš se mnoho učit, abys poznal, jak málo víš.

Michel de Montaigne | Posláno 9x | Poslat

Uč se až do své smrti - nakonec dosáhneš toho, že budeš mít jako staří mudrci právo říci, že nic nevíš.

Kozma Prutkov | Posláno 2x | Poslat

Brzy poznáš, že tvůj otec platil školné nadarmo.

Gaius Petronius | Posláno 1x | Poslat

Ve škole se mladí lidé učí všemu, co je nutné, aby se stali profesory.

Sacha Guitry | Posláno 3x | Poslat

Univerzita rozvíjí všechny vlohy včetně hlouposti.

Anton Pavlovič Čechov | Posláno 1x | Poslat

Není divu, že je na univerzitách tolik moudrosti - každý jí s sebou něco přinese a žádnou si neodnese.

James Russel Lowell | Posláno 0x | Poslat

Učení ve spánku - to není nic nového. Tak tomu bylo vždy, pokud se pamatuji na svá školní léta.

Peter Sellers | Posláno 3x | Poslat

Na univerzitě je zrovna tolik hlupáků jako kdekoli jinde. Jejich hloupost má však pečeť univerzitní výchovy.

William Gerhardi | Posláno 1x | Poslat

Student musí vědět všechno, asistent všechno, co je v knihách, docent musí vědět, kde jsou knihy, a profesor, kde je docent.

N.N. | Posláno 12x | Poslat

Žák je nevděčný: naučí-li se čemu, má to sám ze sebe, neumí-li nic, je vinen učitel.

František Vymazal | Posláno 3x | Poslat

Někdo mlčí, protože neví, a někdo mlčí, protože ví své.

Miroslav Horníček | Posláno 7x | Poslat

Zkoušky jsou hrozné i pro nejlépe připraveného, protože i ten největší hlupák se může tázat víc, než může nejmoudřejší odpovědět.

Charles Caleb Colton | Posláno 4x | Poslat

Následující >>

1 2 3 4 5 6 7

Zobrazeny citáty 1 až 20 z celkového počtu 130