Svoboda

Boj o svobodu je boj o právo svobodně volit svůj druh nesvobody.

Gabriel Laub | Posláno 1x | Poslat

Pouta lásky jsou důkazem toho, že svoboda není pro šťastný život nezbytnou podmínkou.

N.N. | Posláno 1x | Poslat

Svoboda, která dovoluje člověku bloudit od určení k určení nebo se rozplynout v abstraktní nicotě, není svobodou, kterou disponuje člověk, ale svobodou, která disponuje člověkem.

Hyppolite | Posláno 0x | Poslat

Kdo přijímá rád dary, ztrácí svobodu.

Publilius Syrus | Posláno 0x | Poslat

Ve svobodném státě musí být svoboda řeči a svoboda myšlení.

Suetonius | Posláno 2x | Poslat

Ztrať svou svobodu! O co víc můžeš přijít?

N.N. | Posláno 0x | Poslat

Svoboda koneckonců znamená, že dokážeme žit s důsledky svých rozhodnutí.

N.N. | Posláno 2x | Poslat

Svoboda znamená zodpovědnost. To je důvod, proč se jí většina lidí bojí.

George Bernard Shaw | Posláno 1x | Poslat

Pravá svoboda neexistuje bez vzájemného porozumění.

Albert Camus | Posláno 0x | Poslat

Každému, kdo je účasten na cizím osudu, je odňato něco svobody z osudu vlastního.

Stefan Zweig | Posláno 0x | Poslat

Svoboda není možná bez autority, jinak by se proměnila v chaos. A autorita není možná bez svobody, jinak by se proměnila v tyranii.

Stefan Zweig | Posláno 1x | Poslat

Svoboda? Dá se to jíst?

Gabriel Laub | Posláno 0x | Poslat

Třímal vysoko prapor svobody. Pak jej rozstříhal na plínky.

Gabriel Laub | Posláno 0x | Poslat

Naše touha po svobodě je lichotivý sebeklam, stejně jako svoboda sama.

Gabriel Laub | Posláno 0x | Poslat

Policajt: "smím sledovat kohokoliv". To je důkaz naprosté svobody.

Gabriel Laub | Posláno 0x | Poslat

...A za tyto zločiny se lidstvo odsuzuje k iks letům zostřené svobody s pravidelnými půsty...

Gabriel Laub | Posláno 0x | Poslat

Falšovatelé historie svobodu národa nezachraňují, ale ohrožují.

Václav Havel | Posláno 1x | Poslat

Svoboda znamená svobodně prohlásit, že dvě a dvě jsou čtyři. Jestliže toto je dáno, všechno ostatní z toho vyplyne.

George Orwell | Posláno 0x | Poslat

Naši svobodu nic nezaručuje. Když ji budeš dostatečně dlouho popírat, jednoho dne zmizí.

Allen Wheelis | Posláno 0x | Poslat

Svoboda znamená být nucen rozhodnout se.

Reinhard K. Sprenger | Posláno 3x | Poslat

<< Předchozí Následující >>

1 2 3

Zobrazeny citáty 21 až 40 z celkového počtu 43