Svoboda

Jako člověk jsem naprosto svobodný díky velkému objevu, že svoboda je poznaná nutnost.

Slawomir Mrožek | Posláno 1x | Poslat

Svoboda tisku: lidé se dovědí všechno, co noviny otisknou.

Rudolf Rolfs | Posláno 2x | Poslat

Vezmi mu svobodu, a již není člověkem, ale polním živočichem.

Ján Kollár | Posláno 2x | Poslat

Nikdy jsem nemyslel, že by svoboda člověka záležela na tom, aby dělal, co chce, nýbrž spíš v tom, aby nikdy nedělal, co nechce.

Jean Jacques Rousseau | Posláno 10x | Poslat

Synu, neber nikdy člověku ani zvířeti jeho svobodu, je to nejdražší statek na tomto světě.

Charles Théodore Henri de Coster | Posláno 4x | Poslat

Kdy člověk jedná svobodně? Pouze tehdy, když jedná nutně.

Ludwig Feuerbach | Posláno 0x | Poslat

Podstatou člověka je svoboda.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel | Posláno 6x | Poslat

Aby byl člověk svobodný, musí být poctivý sám k sobě a ke svým blízkým.

Lafayette Ronald Hubbard | Posláno 1x | Poslat

Největším životním nebezpečím pro každou bytost je, že ztrácí sebe samu. Proto je nesvoboda vlastním smrtelným nebezpečím pro člověka.

Karl Marx | Posláno 0x | Poslat

Člověk svobodný se pozná podle toho, že je napadán současně nebo postupně oběma protilehlými stranami.

Henry de Montherlant | Posláno 1x | Poslat

Mít svobodné myšlenky - znamená být současný. Málo lidí může říci: "Jsem tu". Jsou v minulosti a vidí se v budoucnosti.

Georges Braque | Posláno 3x | Poslat

Přemýšlení o smrti je přemýšlením o svobodě.

Michel de Montaigne | Posláno 3x | Poslat

Svoboda je účast na moci.

Marcus Tullius Cicero | Posláno 1x | Poslat

Svobodný je ten národ, který není podřízený moci žádného jiného národa.

Montanist Proculus | Posláno 1x | Poslat

Svoboda je, myslím si, jediná hodnota, která má cenu lidského života.

Jan Procházka | Posláno 2x | Poslat

Díky hodnému pánbíčkovi máme ve své zemi ty tři nevýslovně vzácné vymoženosti - svobodu projevu, svobodu svědomí a prozíravost žádnou z nich neuplatňovat.

Mark Twain | Posláno 0x | Poslat

Svoboda se nemůže nikdy znovu nabýt.

Jean Jacques Rousseau | Posláno 1x | Poslat

Svoboda je břemeno, břemeno rozhodování.

Erich Fromm | Posláno 2x | Poslat

Šťastný cit je ten, který je svobodný. Jakmile se stane povinností, ztrácí dech. A jakmile tu povinnost hlídají ještě šavle a flinty, cit umře.

František Kožík | Posláno 0x | Poslat

Člověk se zrodil v řetězech, ale někteří lidé dobyli svobodu.

André Maurois | Posláno 0x | Poslat

Následující >>

1 2 3

Zobrazeny citáty 1 až 20 z celkového počtu 43