Svědomí

Svědomí hlupáků je vždy čisté.

Alexander Roda Roda | Posláno 1x | Poslat

Jestliže chceš klidně spát, vem si s sebou do postele čisté svědomí.

Walter Benjamin | Posláno 1x | Poslat

Nejvíce lidí klopýtá o práh svědomí.

Stanislaw Jerzy Lec | Posláno 1x | Poslat

Lidé, kteří se vždycky jen vezou, chlubí se čistým svědomím, že nezavinili žádnou nehodu.

Gabriel Laub | Posláno 0x | Poslat

Znám pouze dvě skutečná životní neštěstí - výčitky svědomí a nemoc.

Lev Nikolajevič Tolstoj | Posláno 1x | Poslat

Hluk civilizace nás chrání před šepotem svědomí.

Milan Kenda | Posláno 1x | Poslat

Jediný způsob jak nebýt odloučen od ostatních je koneckonců dobré svědomí.

Albert Camus | Posláno 0x | Poslat

Výčitky svědomí nevyvolává poklesek, nýbrž trest.

Jean Dutourd | Posláno 1x | Poslat

Vždy buď své vůli pánem a svému svědomí otrokem.

Marie Ebner-Eschenbachová | Posláno 3x | Poslat

Duševní utrpení se snáší snáze než tělesné. Kdyby mně bylo nabídnuto zlé svědomí nebo bolavý zub, zvolil bych prvé.

Heinrich Heine | Posláno 0x | Poslat

Kdyby celý svět mi říkal něco, co se vzpírá mému rozumu, nemohl bych takovou věc tvrdit bez odporu svědomí.

Jan Hus | Posláno 0x | Poslat

Hryzení svědomí vychovává ke kousání.

Friedrich Nietzsche | Posláno 0x | Poslat

V prázdné hlavě vypadá každé svědomí čisté.

Zdeňka Ortová | Posláno 3x | Poslat

Dobré svědomí je lepší než tisíc svědků.

Titus Maccius Plautus | Posláno 1x | Poslat

Mnoho lidí se bojí o svou pověst, ale málokdo se bojí svého svědomí.

Gaius Plinius Secundus Maior | Posláno 0x | Poslat

Černé svědomí je strach, který plení organismus stejně jako kouření či alkohol.

Jiří Švejda | Posláno 0x | Poslat

Svědomí, to je ten tichý hlásek, který nám šeptá, že se někdo dívá.

Julian Tuwim | Posláno 1x | Poslat

Defekt svědomí zůstává nepovšimnut.

Luc de Clapiers Vauvenargues | Posláno 0x | Poslat

Svědomí z nás dělá egoisty.

Oscar Wilde | Posláno 0x | Poslat

Žádná vina není zapomenuta, když o ní ví svědomí.

Stefan Zweig | Posláno 6x | Poslat

Následující >>

1 2

Zobrazeny citáty 1 až 20 z celkového počtu 32