Srdce

Zrak čistého srdce proniká nebe i peklo. Jakým je kdo ve svém nitru, tak posuzuje též věci zevnější.

Thomas Kempenský | Posláno 2x | Poslat

Strasti spojují dvě srdce těsnějšími svazky než štěstí. Společná utrpení vytvářejí silnější svazky než společné radosti.

Alphonse de Lamartine | Posláno 4x | Poslat

Když chceme chytit za srdce, jsou dovoleny všechny hmaty?

Stanislaw Jerzy Lec | Posláno 0x | Poslat

Srdce nám velmi rádo hovoří ústy.

Gotthold Ephraim Lessing | Posláno 0x | Poslat

To, čemu se říká "srdce", leží mnohem níž než knoflík u vesty.

Georg Christoph Lichtenberg | Posláno 0x | Poslat

Lidské srdce je podobno mlýnskému kameni. Nasypete-li pod něj pšenici, rozemílá ji v mouku, nenasypete-li, drtí sám sebe.

Martin Luther | Posláno 0x | Poslat

Kdo pozorně naslouchá, tomu vždycky srdce napoví něco o tom, co se stane.

Alessandro Manzoni | Posláno 1x | Poslat

Srdce lidí si nenakloníme velkými činy, jež uvádějí v rozpaky, nýbrž drobnými pozornostmi, jež dojímají nebo překvapují.

Vladimír Neff | Posláno 8x | Poslat

Dobrota srdce okrašluje pěknou tvář.

Božena Němcová | Posláno 0x | Poslat

Vyskytne se někdy geniální srdce, které předchází událostem a najde si náhradu dávno před ztrátou.

Johann Nepomuk Nestroy | Posláno 0x | Poslat

I srdce má rozum.

Blaise Pascal | Posláno 0x | Poslat

Hlava se vždycky mění, dobré srdce málokdy.

Jean Paul | Posláno 1x | Poslat

Lidské srdce není nikdy šťastnější, než když po štěstí touží.

Michel Quoist | Posláno 0x | Poslat

Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné.

Antoine de Saint-Exupéry | Posláno 13x | Poslat

Lekce, které se srdce nenaučí na vlastní útraty, je špatně naučena. Slova nejsou z téže látky jako zkušenost.

Romain Rolland | Posláno 0x | Poslat

Srdce nemá vrásky.

Antoine de Saint-Exupéry | Posláno 2x | Poslat

Ten, který umí srdce vyrvat lvu, též snadno srdce ženy nedobude.

William Shakespeare | Posláno 0x | Poslat

Srdce máme k tomu, aby pochopilo to, co nepochopila hlava.

Friedrich Schiller | Posláno 4x | Poslat

Co nejde ze srdce, nejde k srdci.

Arthur Schopenhauer | Posláno 1x | Poslat

Srdce člověka bývá před pádem zpupné, kdežto slávu předchází pokora.

Carmen Sylva | Posláno 0x | Poslat

<< Předchozí Následující >>

1 2 3 4 5 6 7

Zobrazeny citáty 81 až 100 z celkového počtu 127