Spravedlnost

Podstatou rovnosti je spravedlnost.

Marcus Tullius Cicero | Posláno 6x | Poslat

Svět potřebuje spravedlnost, nikoli dobročinnost.

Mary Wollstonecraftová | Posláno 0x | Poslat

I když mnozí lidé hrdinsky obětují život za věc, není to důkazem, že je to věc spravedlivá.

Gabriel Laub | Posláno 0x | Poslat

Kdo vymyslel heslo "spravedlnost vítězí" - bojovník za spravedlnost nebo vítěz?

Gabriel Laub | Posláno 1x | Poslat

Bohové že jsou obrazem lidských vlastností? I bohyně spravedlnosti?

Gabriel Laub | Posláno 0x | Poslat

Už jsme se nějak smířili s tím, že je spravedlnost slepá. Mnohdy to ale vypadá, že ona je navíc i hluchá.

Lech Przeczek | Posláno 2x | Poslat

Spravedlivý člověk je nejklidnější, nespravedlivý však je pln největšího neklidu.

Epikúros | Posláno 1x | Poslat

Spravedlnost bez síly a síla bez spravedlnosti je strašné neštěstí.

Joseph Joubert | Posláno 0x | Poslat

Kroupy padají na pole spravedlivého stejně jako na pole hříšníka.

N.N. | Posláno 0x | Poslat

Nespravedlnost, kterou děláme, a ta, kterou sami trpíme, není vážená na týchž vahách.

Ezop | Posláno 0x | Poslat

Provinilce káráme víc z holedbavosti než ze spravedlnosti - nechceme je napravit, nýbrž ukázat, jak jsme sami bezúhonní.

Francois de la Rochefoucauld | Posláno 0x | Poslat

Každý touží po tom, čeho se mu nedostává - ti nahoře po oblibě a ti dole po spravedlnosti.

Francois de la Rochefoucauld | Posláno 1x | Poslat

Smysl pro spravedlnost bývá jen obava, abychom nepřišli o to, co nám patří.

Francois de la Rochefoucauld | Posláno 0x | Poslat

Doufej ve spravedlnost, ale buď připraven i na bezpráví.

Lucius Annaeus Seneca | Posláno 2x | Poslat

Kdo rozhodl spor bez vyslechnutí druhé strany, nebyl spravedlivý, i kdyby rozhodl spravedlivě.

Lucius Annaeus Seneca | Posláno 1x | Poslat

Pokud zanikne spravedlnost, není žádný důvod, aby lidé žili na Zemi.

Immanuel Kant | Posláno 1x | Poslat

Spravedlnost hledí, aby každému bylo dáno, co mu patří.

Marcus Tullius Cicero | Posláno 1x | Poslat

Buďte tvrdí, ale spravedliví. Jestliže nemůžete být obojí, buďte spravedliví.

Fred Lawson | Posláno 3x | Poslat

Nespravedlnost člověk nepozná, dokud není páchána na něm samotném.

N.N. | Posláno 1x | Poslat

Jedna spravedlnost je mocnější než tisíc zbraní.

Sun Tzu | Posláno 0x | Poslat

Následující >>

1 2

Zobrazeny citáty 1 až 20 z celkového počtu 22