Příbuzní

Příbuzné nám uštědřuje osud. Ještě štěstí, že přátele si můžeme volit sarni.

Julian Tuwim | Posláno 7x | Poslat

Generační rozdíl vzniká únikem informací z dětského světa.

N.N. | Posláno 0x | Poslat

V době, kdy už si můžeme dovolit mít děti, míváme už vnuky.

Jean Henri Fabre | Posláno 1x | Poslat

Nejlepší výchovná metoda je obstarat dítěti dobrou matku.

Christian Morgenstern | Posláno 1x | Poslat

Kdo nikdy nebyl dítětem, nemůže se stát dospělým.

Charlie Chaplin | Posláno 0x | Poslat

Touhu lidského pokolení po ráji nutno pokládat především za horoucí přání žít jednou, alespoň jednou klidně, bez rodiny.

Kurt Tucholsky | Posláno 0x | Poslat

Velkou předností hotelů je, že nás chrání před rodinným životem.

George Bernard Shaw | Posláno 1x | Poslat

Co učinilo potomstvo pro mě? Nic! Totéž učiním i já pro ně.

Johann Nepomuk Nestroy | Posláno 0x | Poslat

I příbuzní jsou naši bližní. Milujme je. Přijedou-li za tebou na daču chudí příbuzní, nebledni, ale zvolej vítězoslavně: "Dobře, že to není policie!"

Anton Pavlovič Čechov | Posláno 4x | Poslat

Příbuzní - to je prostě společnost lidí, kteří netuší ani v nejmenším, jak se má žít, ani nemají dost taktu, aby ve vhodnou dobu umřeli.

Oscar Wilde | Posláno 3x | Poslat

Chceš-li se poznat i s nejvzdálenějšími příbuznými, stačí zbohatnout.

Julian Tuwim | Posláno 1x | Poslat

Řekové, kteří přece tak dobře věděli, co je to přítel, pojmenovali příbuzné slovem, jež je superlativem slova "přítel". To nikdy nepochopím.

Friedrich Nietzsche | Posláno 0x | Poslat

Při nejlepší vůli nechovám ke svým synovcům a neteřím příbuzenské city. Sotva ty lidi znám - proč bych je měl nenávidět?

Alexander Roda Roda | Posláno 0x | Poslat

Žena k manželovi: "Budeš-li se chovat dál tak hanebně, půjdu ke své matce - a přivedu ji s sebou!"

Joanna Rutkowska | Posláno 0x | Poslat

První polovinu života nám znepříjemňují rodiče, druhou děti.

N.N. | Posláno 0x | Poslat

Dědičnost je teorie, která tvrdí, že všechny své nejhorší vlastnosti máme po svých rodičích, a že naše děti mají své nejlepší vlastnosti po nás.

N.N. | Posláno 0x | Poslat

Je zajímavé, že z generace na generaci jsou děti stále horší a rodiče stále lepší, navíc ze stále horších dětí vyrůstají stále lepší rodičové.

Wiesław Brudziňski | Posláno 3x | Poslat

První polovinu života stráví člověk tím, aby se zbavil falešných představ o svých předcích, druhou tím, aby je vštípil svým dětem.

Winston Churchill | Posláno 4x | Poslat

Tradice je systém, který má zabránit, aby děti předčily své rodiče.

Ephraim Kishon | Posláno 0x | Poslat

Každá generace se usmívá nad svými otci, směje se dědečkům a obdivuje pradědečky.

William Somerset Maugham | Posláno 1x | Poslat

Následující >>

1 2 3

Zobrazeny citáty 1 až 20 z celkového počtu 46