Přátelství

Chceš-li ztratit přítele, půjč mu peníze.

Česká přísloví | Posláno 7x | Poslat

U koho nevydrží dlouho vyzkoušení přátelé, má špatnou povahu.

Démokritos | Posláno 0x | Poslat

Ke štěstí je snadné nalézti přítele, v neštěstí však ze všeho nejnesnadněji.

Démokritos | Posláno 0x | Poslat

A vy jste se někdy domníval, že je na světě jediný přítel, který by se choval odmítavě k vaší ženě nebo k vaší dceři, jestliže si zamanula, že jí musí podlehnouti?

Denis Diderot | Posláno 1x | Poslat

Nic není tak nebezpečné jako hloupý přítel. To už je lépe mít moudrého nepřítele.

Jean de La Fontaine | Posláno 5x | Poslat

Přátelé mých přátel jsou mými přáteli.

Francouzská přísloví | Posláno 2x | Poslat

Sklon považovat za nepřítele každého, kdo nás kritizuje, pramení mimo jiné z toho, že kritika zatěžuje kladné sebehodnocení a zraňuje je sebeláskou.

Stefan Garzyňski | Posláno 0x | Poslat

S přítelem schopným kritiky po boku můžeš jít rychleji vpřed.

Johann Wolfgang Goethe | Posláno 1x | Poslat

Nelze posuzovat člověka podle jeho přátel. Nesmíme zapomínat, že Jidášovi přátelé byli také bezúhonní.

Ernest Hemingway | Posláno 2x | Poslat

Přátelé jsou jako nasolené olivy: čím starší, tím lepší.

Japonská přísloví | Posláno 1x | Poslat

Jsou-li mí přátelé jednoocí, dívám se na ně z profilu.

Joseph Joubert | Posláno 0x | Poslat

Ženatý muž ztrácí přítele buď proto, že si nedovedl získat přízeň jeho ženy, nebo proto, že si dovedl získat přízeň jeho ženy.

Milan Kenda | Posláno 0x | Poslat

Milé dámy, nikdy se neukazujte svým starým přítelkyním v novém kožichu.

Milan Kenda | Posláno 1x | Poslat

Čtyřicátník nejenže nevyžaduje věrnost, ale cítí se bezpečněji, mají-li jeho přítelkyně vážné známosti.

Milan Kundera | Posláno 0x | Poslat

Věrný přítel je medicínou duše.

Latinská přísloví | Posláno 10x | Poslat

Přítel je člověk, který tě nezradí, když z toho nic nemá.

Gabriel Laub | Posláno 2x | Poslat

Přítel je člověk, který má tytéž nepřátele jako vy.

Abraham Lincoln | Posláno 0x | Poslat

Nikoho nemůžeš mít za přítele, s nímž jsi předtím nesnědl lžičku soli.

Martin Luther | Posláno 0x | Poslat

Je dobré mít přátele, ale raději ať vědí, že jim to můžeš oplatit, kdyby byli svedeni jednat jinak, než jak přátelé jednat mají.

William Somerset Maugham | Posláno 0x | Poslat

Nikdy nebuď tak intimní s přítelem, aby ti mohl ublížit, kdyby se stal tvým nepřítelem, a nikdy nejednej s nepřítelem tak špatně, aby se nikdy nemohl stát tvým přítelem.

William Somerset Maugham | Posláno 7x | Poslat

<< Předchozí Následující >>

16 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Zobrazeny citáty 161 až 180 z celkového počtu 287