Přátelství

Lidé dovedou odpouštět svým nepřátelům, ale přátelům neodpustí nic.

Jean Dutourd | Posláno 0x | Poslat

Přátelství je to nejcennější, co člověk může získat.

Jaroslav Foglar | Posláno 1x | Poslat

Pohodlný člověk nezískává nové přátele a člověk lenivý si nedokáže udržet ani ty přátele, které má.

Stefan Garzyňski | Posláno 0x | Poslat

Přátelství je láska bez citu, láska přátelství bez rozumu.

Charlet Pinot Duclos | Posláno 2x | Poslat

Je něco horšího než láska ošklivé ženy - přátelství krásné ženy.

Heinrich Heine | Posláno 4x | Poslat

Přátelství je mnohem tragičtější než láska. Trvá déle.

Oscar Wilde | Posláno 1x | Poslat

Člověk může mít mnoho přátel, může cítit i velkou náklonnost k člověku, může i zvyknout k němu, že se mu cit ten zdá láskou - ale opravdová láska je cosi jiného. Tou musí být rovnost myšlení i citu, stejná vzdělanost, neomezená obapolná důvěra a svoboda.

Božena Němcová | Posláno 14x | Poslat

Nejtrvalejší přátelství jsou založena na tom, že se lidé příliš dlouho příliš málo znají.

Oliver Hassencamp | Posláno 2x | Poslat

Přátelství je schopen ten, komu lidé neznechutili člověka. Kdo věří a ví, že se v davu vyskytují velkorysí lidé, svrchovaní duchové a dobrá srdce. Ten, kdo se neunaví jejich hledáním a miluje je ještě dříve, nežli je našel.

Pierre Bonnard | Posláno 10x | Poslat

Kdykoliv má můj přítel úspěch, něco ve mně umírá.

Gore Vidal | Posláno 0x | Poslat

Přátelství má být nesmrtelné, nepřátelství smrtelné.

Titus Livius | Posláno 0x | Poslat

Dříve než začnete milovat své nepřátele, měli bychom se lépe chovat ke svým přátelům.

Mark Twain | Posláno 1x | Poslat

Máme vždy sílu snášet neštěstí svých přátel.

Francouzská přísloví | Posláno 1x | Poslat

Kdo po světě skáče jako blecha po těle, má mnoho známých, žádné přátele.

Německá přísloví | Posláno 1x | Poslat

Přátelská láska lepší kamenných zdí.

Ruská přísloví | Posláno 0x | Poslat

V nouzi poznáš nedostatek přátel.

Lech Przeczek | Posláno 0x | Poslat

Přátelé se rozcházejí nejčastěji kvůli vzájemné antipatii svých žen.

August Strindberg | Posláno 0x | Poslat

Pes je pravděpodobně nejlepší přítelem člověka proto, že nám neradí, nepůjčuje si od nás peníze a neobdarovává nás tchyněmi.

František Vymazal | Posláno 2x | Poslat

Chceš-li mít nepřátele, vyzvedej se nad ně. Chceš-li mít přátele, dovol jim vyniknout nad tebou.

Charles Caleb Colton | Posláno 0x | Poslat

Dříve hleď, s kým bys jedl a pil, než co bys jedl a pil. Neboť život bez přítele je jako krmení lva a vlka.

N.N. | Posláno 2x | Poslat

<< Předchozí Následující >>

16 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Zobrazeny citáty 261 až 280 z celkového počtu 287