Přátelství

Přítel - někdo, před kým je možné myslet nahlas.

Ralph Waldo Emerson | Posláno 1x | Poslat

Přátelství má být věčné, nenávist pomíjející.

Titus Livius | Posláno 0x | Poslat

Falešný přítel je horší, než nepřítel, protože nepříteli se vyhýbáš, kdežto příteli věříš.

Lev Nikolajevič Tolstoj | Posláno 5x | Poslat

Být sám a bez přátel znamená vést život plný nebezpečí a strachu.

Marcus Tullius Cicero | Posláno 2x | Poslat

Kdo je tvůj přítel, to můžeš jen v nouzi a chudobě poznat.

Walther von der Vegelweide | Posláno 1x | Poslat

Až poznáš zvyky přítele, měj na ně ohledy.

Publilius Syrus | Posláno 2x | Poslat

Sneseš-li chyby přítele, přisvoj si je.

Publilius Syrus | Posláno 0x | Poslat

Kde jsou přátelé, tam je i hojnost.

Titus Maccius Plautus | Posláno 0x | Poslat

Smích není špatný začátek přátelství a je jeho nejlepším koncem.

Oscar Wilde | Posláno 0x | Poslat

Není natolik těžké za přítele umřít, jako najít přítele, za kterého hodno umřít.

Miguel de Cervantes y Saavedra | Posláno 3x | Poslat

Přítel v tísni pomáhá, v chudobě léčí, v boji na smrt sám život svůj za tebe položí.

Sulchan-Saba Orbeliani | Posláno 2x | Poslat

Špatný přítel je jako stín. Za slunečného počasí se ho nezbavíš, ale když se zamračí, nenajdeš ho.

Alkmaión | Posláno 8x | Poslat

Provinění nelze omluvit tím, že ses provinil kvůli příteli.

Marcus Tullius Cicero | Posláno 0x | Poslat

Přátelství může končit láskou, ale láska nemůže nikdy končit přátelstvím.

Charles Caleb Colton | Posláno 7x | Poslat

Nikdy nic nevysvětlujte! Přátelé to nepotřebují a nepřátelé vám i tak neuvěří.

Elbert Hubbard | Posláno 2x | Poslat

Přítel je ten, kdo se spolu raduje z dobra, jehož se dostane druhému, a kdo spolu s ním cítí bolest, když má zármutek, ne snad z nějakého jiného důvodu, nýbrž pouze kvůli němu.

Aristotelés | Posláno 12x | Poslat

Přítel je druhé já.

Zenón | Posláno 2x | Poslat

Přátelství umlkne rázem, láska ještě chvíli doznívá než umlkne.

Pedro Calderón de la Barca | Posláno 0x | Poslat

Přítel miluje vždy, za nesnází se stává bratrem.

N.N. | Posláno 1x | Poslat

Má-li vás něco opravdu ranit, musí se spojit váš nepřítel s vaším přítelem. První vás pomluví a druhý vám to donese.

Mark Twain | Posláno 1x | Poslat

<< Předchozí Následující >>

16 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Zobrazeny citáty 241 až 260 z celkového počtu 287