Optimisté a pesimisté

Optimista prohlašuje, že žijeme v nejlepším možném světě. Pesimista se obává, že je to pravda.

James Branch Cabell | Posláno 9x | Poslat

Moudré je myslet skepticky a počínat si optimisticky.

Hermann Hesse | Posláno 1x | Poslat

Pesimista je člověk, který postaven před dvě zla, vybere si obě.

Elbert Hubbard | Posláno 2x | Poslat

Optimismus je teplo.

Jack London | Posláno 1x | Poslat

Optimista je zastánce učení, že černé je bílé.

Ambrose Bierce | Posláno 1x | Poslat

Skutečný optimismus nespočívá v přesvědčení, že všechno půjde dobře, ale v názoru, že ne všechno půjde špatně.

Jean Dutourd | Posláno 6x | Poslat

Pesimismus je filosofie, k níž člověka přivádí pohled na skličující početní převahu optimistů s jejich děsivou nadějí a ohyzdným úsměvem.

Ambrose Bierce | Posláno 5x | Poslat

Optimismus je učení nebo víra, že vše je krásné, včetně šeredného, všechno dobré, obzvláště to špatné, a že všechno, co je nespravedlivé, je spravedlivé. Intelektuální choroba, vyléčitelná toliko smrtí.

Ambrose Bierce | Posláno 4x | Poslat

Pesimismus vede k neúspěchu.

Dalajláma | Posláno 5x | Poslat

Pesimismus rozumu, optimismus vůle.

Gramsci | Posláno 0x | Poslat

Svět patří optimistům, pesimisté jsou sotva diváky.

Francois Pierre Guizot | Posláno 0x | Poslat

Optimista je člověk, který je nedostatečně informovaný.

John Boynton Priestley | Posláno 0x | Poslat

Jednou jsem se ponořil do optimismu. Stěží mne zachránili.

Stanislaw Jerzy Lec | Posláno 0x | Poslat

Doba není tak zlá, je tu stále ještě prostor pro pesimismus.

Gabriel Laub | Posláno 0x | Poslat

Optimismus je, když žena večer neumyje nádobí v naději, že ráno do toho bude mít větší chuť.

Dorothy Thomsonová | Posláno 3x | Poslat

Optimismus je to jediné, co člověk ještě za života může mít.

Gabriel Laub | Posláno 1x | Poslat

Dnes musíme být optimisty - to je ten průšvih!

Gabriel Laub | Posláno 0x | Poslat

Optimista věří, že záleží na něm, kdy bude chtít spáchat sebevraždu.

Gabriel Laub | Posláno 0x | Poslat

Optimisté nás zahánějí do pesimismu, protože se jejich předpovědi téměř nikdy nesplňují.

Gabriel Laub | Posláno 0x | Poslat

Trochu optimismu nám poskytují jen pesimisté - také jejich předpovědi se nesplňují vždy.

Gabriel Laub | Posláno 0x | Poslat

Následující >>

1 2 3

Zobrazeny citáty 1 až 20 z celkového počtu 46