Odborníci a laici

Jsou jisté hlouposti, kterých se může dopustit jen odborník.

František Gellner | Posláno 3x | Poslat

Intelektuál ví o všem něco, odborník všechno o něčem. Jen slečna z telefonní ústředny ví všechno o všem.

Bob Hope | Posláno 1x | Poslat

Odborníci se vždy zlobí, když laikovi napadne něco, co by je nikdy nenapadlo.

John Steinbeck | Posláno 1x | Poslat

Kdo nerozumí ničemu jinému než chemii, nerozumí ani té.

Georg Christoph Lichtenberg | Posláno 0x | Poslat

Jsou-li všichni odborníci zajedno, je na místě opatrnost.

Bertrand Russell | Posláno 1x | Poslat

Expert je odborník, který ví vše o něčem a nic o čemkoli jiném.

Julian Tuwim | Posláno 0x | Poslat

Nikdo nemůže být odborníkem, aniž při tom nebyl v pravém slova smyslu idiotem.

George Bernard Shaw | Posláno 2x | Poslat

Všechna povolání jsou spiknutí proti laikům.

George Bernard Shaw | Posláno 0x | Poslat

Každého to mistra hněte, jiný-li se do řemesla plete.

Karel Havlíček Borovský | Posláno 0x | Poslat

Pořádný muž od lúzy tím se označuje, že čemu nerozumí, to neprovozuje.

Karel Havlíček Borovský | Posláno 1x | Poslat

Konference je shromáždění, na němž odborníci debatují o věcech, které už se dávno měly udělat.

N.N. | Posláno 1x | Poslat

Odborníci se o jeho geniální vynález vůbec nezajímali, protože pro něj nenašel odborné pojmenování.

Gabriel Laub | Posláno 0x | Poslat

Odborník nemůže rozumět všemu, je omezován svým oborem. Kdo není v ničem odborníkem, není ničím omezován.

Gabriel Laub | Posláno 0x | Poslat

Pozor na programátory, kteří mají u sebe šroubovák.

Leonard Brandwein | Posláno 1x | Poslat

Zobrazeny citáty 1 až 14 z celkového počtu 14