Nuly

Mezi dvěma nulami nemůže být příliš velký rozdíl.

Gabriel Laub | Posláno 1x | Poslat

Matematika učí: nepřehlížejte nuly.

Gabriel Laub | Posláno 0x | Poslat

Nula není obyčejné nic. Je to nic opírající se o železný zákon své nezbytnosti.

Gabriel Laub | Posláno 0x | Poslat

Nula je symbol absolutního břicha, které nemá, nepotřebuje a neuznává jiné orgány.

Gabriel Laub | Posláno 0x | Poslat

Nula je byrokrat: je-li nahoře, je výsledkem nula, ať je pod ní jakákoliv hodnota. Je-li dole, plodí nekonečno.

Gabriel Laub | Posláno 0x | Poslat

Nula zůstává nulou na každém místě. Ale její místo se počítá.

Gabriel Laub | Posláno 0x | Poslat

Mají-li vzniknout větší hodnoty, musí nuly co nejdál dozadu.

Gabriel Laub | Posláno 0x | Poslat

Nula ví, že sama o sobě neznamená nic, v tom je její síla.

Gabriel Laub | Posláno 0x | Poslat

Každá nula říká: "my, které tvoříme milióny". Kdo je jen jedničkou a chce být víc, musí za sebou shromažďovat nuly.

Gabriel Laub | Posláno 2x | Poslat

Síla miliónů je v nulách.

Gabriel Laub | Posláno 0x | Poslat

Nula plus nula nerovná se vždy nule - může to. Být také manželská nebo autorská dvojice.

Gabriel Laub | Posláno 0x | Poslat

Nezačínej si nic s nulou - jistě patří k nějaké tisícovce.

Gabriel Laub | Posláno 0x | Poslat

"Největší nula na světě". Nezní to hrdě?

Gabriel Laub | Posláno 0x | Poslat

Dvě nuly neznamenají vždycky toaletu. Často jsou to dva hajzlové.

Gabriel Laub | Posláno 1x | Poslat

K vztahu obsahu a formy: nejdokonalejší tvar ze všech čísel má nula.

Gabriel Laub | Posláno 0x | Poslat

Nula od nuly nepojde!

Gabriel Laub | Posláno 0x | Poslat

Nějaká vzteklá nula porodila k podobě své oprátku.

Gabriel Laub | Posláno 0x | Poslat

Návrh pro vzdělance: říkejte "stojí to za nulu".

Gabriel Laub | Posláno 0x | Poslat

n + x . 0 = n tato rovnice ukazuje, že nikdy nelze zjistit, kolik nul se paraziticky přisálo ke každému n.

Gabriel Laub | Posláno 1x | Poslat

Údělem nul je tiše závidět vyšším číslům.

Lech Przeczek | Posláno 0x | Poslat

Následující >>

1 2

Zobrazeny citáty 1 až 20 z celkového počtu 23