Náboženství

Věřící člověk je k obsahům náboženství v jistém smyslu citově vázán.

Sigmund Freud | Posláno 0x | Poslat

To, co vytýkám křesťanství, je skutečnost, že se stalo doktrínou nespravedlnosti.

Albert Camus | Posláno 0x | Poslat

Evangelium má pronikavé oči a vidí hluboko do srdce.

Martin Luther | Posláno 0x | Poslat

Světec - mrtvý hříšník, revidovaný a redakčně zpracovaný.

Ambrose Bierce | Posláno 0x | Poslat

Vyřezaní světci udělali pro svět mnohem více než živí.

Georg Christoph Lichtenberg | Posláno 0x | Poslat

Náboženství je víc než popření světa a života.

Albert Schweitzer | Posláno 0x | Poslat

Křesťanství je jediné náboženství na světě, které vystihlo, že všemohoucnost bohu nestačí, že musel být, aby byl bohem cele, nejen králem, ale i buřičem.

Gilbert Keith Chesterton | Posláno 2x | Poslat

Kristus - anarchista, který měl úspěch. To je vše.

Friedrich Nietzsche | Posláno 4x | Poslat

Každé náboženství měří pevnost víry ochotou dříví na hranici.

Gabriel Laub | Posláno 0x | Poslat

Ateisté urážejí boha, anžto nevěří, že člověk byl stvořen k jeho podobě. Věřící ho urážejí tím, že v to věří.

Gabriel Laub | Posláno 0x | Poslat

Věřící zůstávají věrni víře, i když změní boha.

Gabriel Laub | Posláno 0x | Poslat

Můžete být bez potíží příslušníkem kterékoliv církve, pokud ovšem nevěříte v boha.

Gabriel Laub | Posláno 0x | Poslat

Každé vládnoucí náboženství se snaží postupně likvidovat všechny knihy, až na jednu, kterou tím diskredituje.

Gabriel Laub | Posláno 0x | Poslat

Kdyby v starozákonních dobách existovalo autorské právo, nemohlo by vzniknout ani křesťanství, ani islám.

Gabriel Laub | Posláno 0x | Poslat

Žádný svatý není tak malý, aby nechtěl svíčku.

Dánská přísloví | Posláno 0x | Poslat

Křesťanství nebylo vyzkoušeno a shledáno nedostatečným - křesťanství bylo shledáno těžkým a ponecháno nevyzkoušeným.

Gilbert Keith Chesterton | Posláno 2x | Poslat

Chytrý světec se snaží věřit v boha i v ráji.

Gabriel Laub | Posláno 0x | Poslat

Mnoho lidí je otráveno těmi pasážemi Bible, kterým nerozumí, ale pasáže, které zlobí mne, jsou právě ty, kterým rozumím.

Mark Twain | Posláno 0x | Poslat

Zobrazeny citáty 1 až 18 z celkového počtu 18