Muži

Tezi o mužské nadvládě si vymysleli utlačovaní muži, aby se cítili jako páni.

Gabriel Laub | Posláno 1x | Poslat

To jediné, co na něm bylo mužského, nemohl přes svůj blahobyt vidět.

Georg Christoph Lichtenberg | Posláno 0x | Poslat

Je nemožné najít muže, který by mi byl lhostejný.

Sophia Lorenová | Posláno 0x | Poslat

Nikdo nedovede být tak pomstychtivý jako marnivý muž, který objeví, že byl napálen.

William Somerset Maugham | Posláno 0x | Poslat

Muž, který by mohl žíti vedle ženy tak volně, jak to předpokládá přátelství, a nevzplane nikdy touhou, odporuje vší přirozenosti.

André Maurois | Posláno 1x | Poslat

Každý normální muž musí být čas od času v pokušení plivnout si do dlaní, vyvěsit černý prapor a dát se do podřezávání krků.

Henry Louis Mencken | Posláno 2x | Poslat

Když se muž pořeže při holení, takřka vždy použije mateřštinu.

Alberto Moravia | Posláno 1x | Poslat

Ne klid, ale usilovné napětí. Ne lhostejnost, ale těžkosti dělají muže mužem.

Napoleon Bonaparte | Posláno 1x | Poslat

Uzavře-li muž se ženou přátelství, míní tím, že to dělá proto, že nemohl dosáhnout více.

Friedrich Nietzsche | Posláno 2x | Poslat

S mužskými ví žena, na čem je, jen když je v kolébce na smrtelné posteli.

Dumitru Radu Popescu | Posláno 0x | Poslat

Jenom muži, kteří si myslí, že ženy jsou stejné, jsou všichni stejní.

John Boynton Priestley | Posláno 0x | Poslat

Stateční muži bouchají dveřmi, když přicházejí do domu, a zbabělci jen když odcházejí.

Dušan Radovič | Posláno 1x | Poslat

Hodní a věrný mužové si myslí, že je to vše, co se po nich chce. Nemají zpravidla žádný jiný nápad a iniciativu. Podřimují na vavřínech své nevinnosti.

Dušan Radovič | Posláno 0x | Poslat

Jsou muži a muži. Někteří dokážou udělat šťastnými mnoho žen, a některým se z bídou povede udělat nešťastnou jednu jedinou.

Dušan Radovič | Posláno 0x | Poslat

Jenom zbabělci milují několik žen. Stateční muži se nebojí rizika milovat jen jednu jedinou. Je strašné, když máte něco důležitého na srdci, a nemáte to komu povědět. A ještě strašnější je, když máte komu, a nemáte co. A je sobota, volný den a prší.

Dušan Radovič | Posláno 7x | Poslat

Existují tak marnivý muži, že jsou hrdi na ty, co přijdou po nich a nasadí jim parohy.

Étienne Rey | Posláno 0x | Poslat

Smělý požadavek muže! Chce ženu. Ale když se mu upřímně vzdá, je blízek toho považovat její příliš šlechetný čin téměř za zpronevěru.

Romain Rolland | Posláno 0x | Poslat

Muž musí mít alespoň dvě spřízněné duše - jednu, která ho rozptyluje, a druhou, která jej očekává.

Helen Rowlandová | Posláno 2x | Poslat

Muži by byli rádi věrní, pravdomluvní a ženatí - odevšeho však jen trošku.

Helen Rowlandová | Posláno 1x | Poslat

Hlouposti, kterých muž ve svém životě nejvíce lituje, jsou ty, jichž se nedopustil, když měl příležitost.

Helen Rowlandová | Posláno 0x | Poslat

<< Předchozí Následující >>

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Zobrazeny citáty 101 až 120 z celkového počtu 176