Manželství

Uvažuji o pátém sňatku. Proč ne? Šalomoun měl tisíc žen a jeho jméno zůstalo synonymem moudrosti.

John Barrymoore | Posláno 2x | Poslat

Největší díla zásluhy o obecné blaho nalézáme na účtech mužů neženatých a bezdětných.

Francis Bacon | Posláno 0x | Poslat

Před manželstvím se domníváme, že milujeme - v manželství se to teprve učíme.

Erich Kästner | Posláno 8x | Poslat

Manželství je hranol, který rozkládá radost na tisíce drobných starostí.

N.N. | Posláno 3x | Poslat

Zbohatne-li moudrý, opraví si dům. Zbohatne-li hlupák, opatří si druhou ženu.

Čečenská přísloví | Posláno 11x | Poslat

Kdo máš zlou ženu, veď ji na pouť do Kyjova a z Kyjova do Buchlova a z Buchlova do Modřic - napraví se.

Moravská přísloví | Posláno 3x | Poslat

Čestní muži se žení rychle, moudří nikdy.

Miguel de Cervantes y Saavedra | Posláno 5x | Poslat

Dobře se pověsit, to vyloučí možnost špatně se oženit.

William Shakespeare | Posláno 5x | Poslat

Kde je uzavíráno manželství bez lásky, tam brzy vznikne láska bez manželství.

Benjamin Franklin | Posláno 2x | Poslat

Manželství s dobrou ženou je jako přístav v bouři, manželství se špatnou ženou je jako bouře v přístavu.

Luc de Clapiers Vauvenargues | Posláno 4x | Poslat

V manželství je třeba se někdy přít, neboť tak se vzájemně o sobě něco dozvíme.

Johann Wolfgang Goethe | Posláno 4x | Poslat

Chceš-li hodnou ženu, buď správným mužem.

Johann Wolfgang Goethe | Posláno 9x | Poslat

Člověk je jenom potulný raubíř a uličník, když překročil třicátý rok a neoženil se.

Franz Grillparzer | Posláno 3x | Poslat

Oženit se, založit rodinu, přijmout všechny děti, jež přijdou, zachovat je na tomto nejistém světě a dokonce, bude-li to možné, je trochu vést, to je podle mého přesvědčení nejzazší meta, jíž může člověk dosáhnout.

Franz Kafka | Posláno 21x | Poslat

Manželství je riskantnější záležitostí pro ty, kteří mají předpoklady k významnějšímu osobnímu rozvoji.

N.N. | Posláno 1x | Poslat

Padesát procent manželských párů se rozvádí. Ostatních padesát se ještě hádá.

Lánský | Posláno 4x | Poslat

Kdo chce uzavřít manželství z rozumu, musí se oženit z lásky.

Pearl Bucková | Posláno 3x | Poslat

Pokud to v manželství neklape, je chyba vždy na obou stranách. Jak na straně manželky, tak na straně tchyně.

N.N. | Posláno 12x | Poslat

Muži se žení, aby unikli samotě, a vstupují do klubů, aby unikli manželce.

Helen Rowlandová | Posláno 0x | Poslat

V manželském vztahu zcela zákonitě a nutně proběhne boj o dominanci.

N.N. | Posláno 0x | Poslat

Následující >>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1024

Zobrazeny citáty 1 až 20 z celkového počtu 474