Lidé

Člověk si nemůže vybírat, musí zůstat člověkem.

Stanislaw Jerzy Lec | Posláno 0x | Poslat

Člověk vítězí. Nad člověkem.

Stanislaw Jerzy Lec | Posláno 0x | Poslat

Člověka soudíme ne podle toho, co o sobě říká, nebo co si o sobě myslí, ale podle toho, co dělá.

Vladimír Iljič Lenin | Posláno 3x | Poslat

Schopnost komunikace začíná pozorností k lidem. Začíná tou neustávající lačnou pozorností, při níž člověk zapomíná na sebe.

Vladimír Lvovič Levi | Posláno 1x | Poslat

Člověk má neodolatelné puzení domnívat se, že ho není vidět, když on nic nevidí.

Georg Christoph Lichtenberg | Posláno 0x | Poslat

Člověk má lidi soudit, ne podle jejich názoru, ale podle toho, co z nich názory udělaly.

Georg Christoph Lichtenberg | Posláno 0x | Poslat

Poučení najde člověk ve světě častěji než útěchu.

Georg Christoph Lichtenberg | Posláno 0x | Poslat

Je teď tolik všelijakých předpisů, jaký má člověk být, že udělá nejlépe, když zůstane takový, jaký je.

Georg Christoph Lichtenberg | Posláno 0x | Poslat

Skutečně dobře může člověk dělat jen jedinou věc, a ta potom, k dokonalosti přivedena, obsáhne v sobě všechno ostatní.

Véra Linhartová | Posláno 0x | Poslat

Homo sapiens.

Carl von Linné | Posláno 1x | Poslat

Jsou lidé, kteří se vždycky cítí napadeni, když někdo vysloví nějaký názor.

Christian Morgenstern | Posláno 0x | Poslat

Když už tě lidé nezraní úmyslně, pak to jistě udělají z neobratnosti.

Christian Morgenstern | Posláno 0x | Poslat

Lidé jsou lační dojmů, jsou nadšeni tím, kdo je umí obratně vyvolat.

Napoleon Bonaparte | Posláno 2x | Poslat

Lidé obyčejně chtějí být tím, čím nejsou.

Jan Neruda | Posláno 1x | Poslat

V nebi nejsou žádní zajímaví lidé.

Friedrich Nietzsche | Posláno 4x | Poslat

Lidé se tlačí k světlu ne proto, aby lépe viděli, ale aby mohli více zářit.

Friedrich Nietzsche | Posláno 0x | Poslat

Není ani tak rozhodující, kam vás lidé pošlou jako to, kde sami nakonec skončíte.

Zdeňka Ortová | Posláno 0x | Poslat

Lidé vyhledávají radovánky, zmítajíce se sem a tam jen proto, že cítí prázdnotu svého života, ale necítí prázdnotu té nové zábavy, která je vábí.

Blaise Pascal | Posláno 1x | Poslat

Někteří lidé dovedou opravovat jen cizí názory, nikoli vlastní.

Jean Paul | Posláno 0x | Poslat

Když se lidé na stará klena stávají ctnostnými, obětují Bohu jen to, co zbylo po ďáblovi.

Alexander Pope | Posláno 0x | Poslat

<< Předchozí Následující >>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1027

Zobrazeny citáty 121 až 140 z celkového počtu 524