Láska

Láska nám bere čas a čas lásku.

Novalis | Posláno 0x | Poslat

Láska znamená porazit čas.

Vladimír Páral | Posláno 2x | Poslat

Každý dar, i sebemenší, je ve skutečnosti veliký, byl-li dán s láskou.

Pindaros | Posláno 0x | Poslat

Eros, bůh lásky, je z bohů nejlidumilnější, je pomocníkem lidí a lékařem toho, co musí být vyléčeno, aby lidské pokolení žilo v dokonalém štěstí.

Ptatón | Posláno 0x | Poslat

Jest naprosto krásná věc oddat se lásce za účelem duševního zdokonalení.

Ptatón | Posláno 0x | Poslat

V lásce a umění se nedá opisovat, každý se musí vyjádřit po svém.

Romain Rolland | Posláno 0x | Poslat

Co jsi opravdu miloval, to ti zůstane, ostatní je dárek, cos opravdu miloval, o to tě nikdo neoloupí, cos opravdu miloval, je tvoje pravé dědictví.

Ezra Pound | Posláno 0x | Poslat

Láska neodpustí buď nic, anebo všechno.

Honoré de Balzac | Posláno 0x | Poslat

Láska neposuzuje. Začne-li, je po ní.

Jan Procházka | Posláno 0x | Poslat

V lásce je každý slepý.

Sextus Propertius | Posláno 0x | Poslat

Velká láska může trvat celý život, ale přitom celý život nevyplní. Doživotní spojení dvou lidí se nesmí stát vzájemnými okovy, jež se ani čas od času neuvolní. Je třeba, aby každý, místo aby žárlil na svobodu svého druha, byl šťasten, může-li mu k ní pomoci.

Romain Rolland | Posláno 0x | Poslat

Lidé, kteří nejsou zamilovaní, nemohou pochopit, jak inteligentní muž může trpět kvůli obyčejné ženské. Je to jako divit se, že někdo nemůže dostat choleru kvůli něčemu tak bezvýznamnému, jako je obyčejný bacil.

Marcel Proust | Posláno 0x | Poslat

Mluvit o lásce znamená podněcovat ji.

Anglická přísloví | Posláno 1x | Poslat

Kde není lásky, vynikne každá chyba.

Anglická přísloví | Posláno 1x | Poslat

Původcem lásky bývá strach ze ztráty. Když někoho. Máme rádi, přijímáme ho jako součást sebe, ačkoli tajně víme - a raději o tom moc nepřemýšlíme - že se při některém a kdovíjakém chybném kroku může zase od nás oddělit, a pak nás bude míň o tu část, kterou jsme už pokládali za sebe sama.

Eduard Petiška | Posláno 1x | Poslat

Láska je vždy krásná, i když je nešťastná. Naučí vás chápat jiné.

Edith Piaf | Posláno 5x | Poslat

Nic tak nenarušuje lásku jako zahanbení.

Jean Paul | Posláno 0x | Poslat

Oko je původcem a udržovatelem nebo ničitelem lásky. Mohu si předsevzít, že budu věrný. Oko si nepředsevezme nic, to poslouchá řetězu věčných přírodních zákonů. Luther mluvil jen jako normální člověk, když řekl, že se nemůže podívat na žádnou ženu, aniž ji nepožádal.

Gottfried Keller | Posláno 0x | Poslat

Láska je největším zázrakem tvoření, vrcholem božské krásy v přírodě. K ní vedou všechny stupně na cestě životem. Z ní jsme vzešli a za ní jdeme.

Johann Christian Friedrich Hölderlin | Posláno 0x | Poslat

Vezmi lásce iluzi a vezmeš jí všechnu potravu. Každý obdiv pomáhá lásku pěstovat, ať je to obdiv tělesný nebo duševní. Ostatně ženě se nikdy nemá říkat nic, co nemůže dobře pochopit. Hloubá nad tím, a často nesprávně. A když hloubá nad něčím, co je nejasné a záhadné, skončí to obyčejně špatně. Uklouzne jedno slůvko a jeho postupné odrazy rozloučí to, co k sobě lnulo. Kolikrát se stane, aniž se ví jak, že srdce se nepozorovaně vyprázdní jen proto, že je zasáhlo slovo nazdařbůh pohozené. Milující najednou pozoruje, jak jeho štěstí mizí. Nic není hroznějšího jak puklá nádoba, jejíž obsah pozvolna, ale nezadržitelně uniká.

Victor Hugo | Posláno 5x | Poslat

<< Předchozí Následující >>

160 61 62 63 64 65 66 67 68 69 7077

Zobrazeny citáty 1281 až 1300 z celkového počtu 1 525