Láska

Láska je příliš drahá věc. Přišel-li jsi k ní lacino, oklamal jsi sám sebe.

Graham Greene | Posláno 1x | Poslat

Láska si uchová v paměti jen krásné dojmy. Zklamání z lásky všechny detaily, jež ji proměnily v nenávist.

Hans Rudolf Grimm | Posláno 0x | Poslat

Láska nespočívá ve štěstí, ale v jeho představě.

Johan Christian Günther | Posláno 0x | Poslat

Žena se musí vždycky líbit od hlavy až k patě, jinak to není jeho pravá láska k ní.

Karl Ferdinand Gutzkow | Posláno 0x | Poslat

Láska umí odpustit a nezná proklínání.

Vítězslav Hálek | Posláno 1x | Poslat

Láska navazuje vztah k lidem. Nenávist též. Kdo hledá cestu k lidem, může si vybrat.

Gerhard Hauptmann | Posláno 0x | Poslat

Láska která předtím myslí na to, čím se bude hasit, nikdy nevzplane.

Verner von Heidenstam | Posláno 0x | Poslat

Láska je kvetoucí sad s tak vysokými zdmi, že vidíme jen to, co je nad námi. Nic však z druhé strany světa, na níž jsou také takové sady, možná i krásnější.

Verner von Heidenstam | Posláno 2x | Poslat

Malá láska soudí přísně a zaniká, velká odpouští a tím se dále zvětšuje.

Ernest Hemingway | Posláno 2x | Poslat

Láska je z poloviny kráter a z druhé poloviny koupel v rozvířené vroucí vodě.

Ernest Hemingway | Posláno 0x | Poslat

Láska nechce nic pro sebe, chce jen milovat.

Hermann Hesse | Posláno 0x | Poslat

Měkké je mocnější než tvrdé. Voda je mocnější než skála. Láska je mocnější než síla.

Hermann Hesse | Posláno 1x | Poslat

Velká láska znamená hlasitě se nabízet, ale beze slova se obětovat.

Adolf Heyduk | Posláno 1x | Poslat

Láska a nenávist jsou extrémy téhož citu. Nikdo nedovede jiným opovrhovat prudčeji než ten, kdo ho dříve nesmírně miloval.

Adolf Heyduk | Posláno 1x | Poslat

Láska je spíše břemenem života, než jeho ulehčením.

James Hilton | Posláno 1x | Poslat

Láska k penězům je velkou zkouškou malých charakterů.

Sebestian Roch Chamfort | Posláno 0x | Poslat

Předposlední fází lásky je nenávist. Pak následuje už jen nová láska.

François-René de Chateaubriand | Posláno 0x | Poslat

Láska je paradox. Znamená jistě jedno z dvojího - odpouštět neodpustitelné nebo milovat lidi nehodné lásky.

Gilbert Keith Chesterton | Posláno 1x | Poslat

Láska je oheň, který během let nadělá víc dýmu než tepla.

Maurice Chevalier | Posláno 1x | Poslat

Láska, to je otázka kvality sliznic.

Gabriel Chevalier | Posláno 1x | Poslat

<< Předchozí Následující >>

145 46 47 48 49 50 51 52 53 54 5577

Zobrazeny citáty 981 až 1000 z celkového počtu 1 525