Láska

Láska je jako strom, na které číhá žárlivost - loupežník.

Svatopluk Čech | Posláno 0x | Poslat

Láska není tam, kde se objevuje dokonalost, ale kde se jeví některé přednosti, pro něž přehlížíme mnoho nedostatků.

Nikolaj Gavrilovič Černyševskij | Posláno 0x | Poslat

Láska je to, co je zaprvé nezměrné a za druhé nestálé.

André-Pierre Dac | Posláno 0x | Poslat

Malířství, toť zamilovaná podoba, která vystupuje očima a stéká špičkou štětce - a láska je totéž.

Salvator Dalí | Posláno 6x | Poslat

Láska dovede pohnout sluncem i hvězdami.

Alighieri Dante | Posláno 5x | Poslat

Láska opanovala mou duši, která se s ní zasnoubila tak rychle a počala silou, kterou jí dávala má obrazotvornost nabývat nade mnou takové jistoty, že jsem musel bez výjimky plnit všechna její přání.

Alighieri Dante | Posláno 0x | Poslat

Láska k ženám je vždy živočišná. Jen láska k ženě je božská.

Alphonse Daudet | Posláno 1x | Poslat

Pocitem bezpečnosti každá láska reziví. Odstraňte pohodlí z lásky a bojujte všemi způsoby za uchování obdivu.

Claude Achille Debussy | Posláno 0x | Poslat

Každá láska je vlastně velké sobectví. Dokladem toho sobectví je její tajemství a její žárlivost.

Eugéne Delacroix | Posláno 2x | Poslat

Láska odpouští prohřešky, nikoliv však ty, které se týkají jí samé.

Jakub Deml | Posláno 1x | Poslat

Láska má jen potud cenu, pokud je spontánní.

Robert-Pierre Desnos | Posláno 0x | Poslat

Láska mezi dvěmi lidmi je most přes propast, jenž časem práchniví a hrozí zhroucením.

Jacques Deval | Posláno 0x | Poslat

Láska mě dojímá, ovšem ani ne tak k rozkoši jako k pláči.

Jacques Deval | Posláno 0x | Poslat

Velká láska by byla nekonečná, kdyby nebylo manželství. Jedině ono je s to ji ukončit.

Thomas Robert Dewar | Posláno 1x | Poslat

Láska je oceán citů ze všech stran obklopený výdaji.

Thomas Robert Dewar | Posláno 0x | Poslat

Láska je dočasná nepostradatelnost jednoho po druhém.

Charles Dickens | Posláno 0x | Poslat

Láska a nenávist jako noha nohu doplňuje, aby byl možný pohyb, jsouce obě poslušny jedné vůle.

Charles Dickens | Posláno 1x | Poslat

Láska je maximální koncentrace ducha na jediný předmět vnímání.

Denis Diderot | Posláno 0x | Poslat

Láska je zdlouhavý proces jeho ukončování.

Marlene Dietrichová | Posláno 0x | Poslat

Láska je pro ženu zrcadlo, v němž hledá svůj vlastní protějšek.

Marlene Dietrichová | Posláno 0x | Poslat

<< Předchozí Následující >>

140 41 42 43 44 45 46 47 48 49 5077

Zobrazeny citáty 881 až 900 z celkového počtu 1 525