Hněv

Víc krutostí než zloba napáchá sobeckost.

Francois de la Rochefoucauld | Posláno 3x | Poslat

Člověk v hněvu jede na splašeném koni.

Benjamin Franklin | Posláno 0x | Poslat

Hněv bez moci je planý.

Valerius Flaccus | Posláno 1x | Poslat

Lidé, kteří žijí v závisti a zlobě, neváhají pustit se i do toho nejlepšího.

William Shakespeare | Posláno 0x | Poslat

Hněv se nepřekonává hněvem, ale láskou.

Buddha | Posláno 6x | Poslat

Zmůžeš největšího nepřítele, ovládneš-li vlastní hněv.

Publilius Syrus | Posláno 1x | Poslat

Co jsi udělal v hněvu, může škodit jiným, ale i Tobě samému.

Hugolín Gavlovič | Posláno 1x | Poslat

Nikdy nemrhej hněvem.

Anatole France | Posláno 0x | Poslat

Když nedokážeš ovládnout hněv, ovládne on tebe.

Anton Pavlovič Čechov | Posláno 0x | Poslat

Hněv zbavuje člověka soudnosti.

Ringgold Wilmer Lardner | Posláno 1x | Poslat

Zlost je nebezpečná, člověka ponižuje.

François Rabelais | Posláno 2x | Poslat

Zloba bývá vtipná, to ale neznamená, že je inteligentní.

Vladimír Roy | Posláno 0x | Poslat

Rozlobený nikdy nebyl dobrý.

Česká přísloví | Posláno 1x | Poslat

Hněv je špatný rádce.

Česká přísloví | Posláno 3x | Poslat

Hněv pomine, nenávist v srdci zůstane.

Dánská přísloví | Posláno 6x | Poslat

Kdo má žluč v ústech, tomu je všechno hořké.

Německá přísloví | Posláno 0x | Poslat

Není dobré nahněvat toho, koho musíš zítra odprošovat.

Španělská přísloví | Posláno 0x | Poslat

Kdo přemůže svůj hněv, ten přemůže i nepřátele.

Estonská přísloví | Posláno 2x | Poslat

Nezapomeňte nikdy, co vám kdo řekl v hněvu!

Johannes Robert Becher | Posláno 0x | Poslat

Piš dopis, když se rozčílíš, do obálky ho však vlož až druhý den.

Erich Maria Remarque | Posláno 3x | Poslat

Následující >>

1 2

Zobrazeny citáty 1 až 20 z celkového počtu 28