Dobro a zlo

Od dobrého se rádo ulže a k špatnému přilže.

Česká přísloví | Posláno 0x | Poslat

Žádný člověk není tak moudrý, aby věděl o všem zlu, které koná.

Francois de la Rochefoucauld | Posláno 0x | Poslat

Zlo nekončí proneseným slovem. Jeho cesta je tím teprve zastoupena. A rány se nehojí tak lehce, jak snadno kámen opustí dlaň.

František Kožík | Posláno 2x | Poslat

Základní podmínkou dobrého života v obci jest vláda zákonů, nikoli lidí.

Aristotelés | Posláno 5x | Poslat

Dobrý člověk nedbá, haní-li ho špatní.

Démokritos | Posláno 1x | Poslat

Víc toužíme po tom, aby nás lidé pokládali za duchaplné než za dobré.

Charles Dickens | Posláno 0x | Poslat

Dobro pokouší člověka stejně silně jako zlo.

Jean Dutourd | Posláno 0x | Poslat

Kolik je v člověku dobroty, tolik je v něm života.

Ralph Waldo Emerson | Posláno 0x | Poslat

Lidé jsou zlí, to jenom člověk je dobrý.

Lion Feuchtwanger | Posláno 0x | Poslat

Dobro, které může člověk vykonat, je prý neomezené, pokud mu nezáleží na tom, kdo z toho bude mít prospěch.

Robert Fulghum | Posláno 2x | Poslat

Na člověku jedině dobré - jeho dobrá vůle.

Immanuel Kant | Posláno 0x | Poslat

U člověka není nic nemožného, ve zlém právě tak jako v dobrém.

Christian Morgenstern | Posláno 0x | Poslat

Se zušlechťováním mravů, s poznáním dobra se lidé stávají obratnějšími v konání zla.

Samuel Johnson | Posláno 0x | Poslat

Lidé si uvědomují dobro pomaleji než zlo.

Titus Livius | Posláno 1x | Poslat

Když si uvědomíme jak špatní jsou lidé, pak je podivuhodné, jak dobře se chovají.

Salvator de Madariaga | Posláno 0x | Poslat

Všichni lidé jsou špatní, dokud je nutnost nepřivede k tomu, aby byli dobří.

Niccolo Machiavelli | Posláno 1x | Poslat

Což kladné a záporné nemůže sloužit k jednomu a témuž cíli?

Nikolaj Vasiljevič Gogol | Posláno 0x | Poslat

Hranice mezi dobrem a zle, nedějí a zoufalstvím nerozdělují svět mezi "námi" a "nimi". Ta hranice probíhá prostředkem každého z nás.

Robert Fulghum | Posláno 2x | Poslat

Nejhorší chorobou kterou svět trpí, není síla zlých, ale slabost dobrých.

Romain Rolland | Posláno 4x | Poslat

Domnívám se, že naším největším bohatstvím je lidskost. Silní a moudří jsme jedině tehdy, když činíme dobro.

Vasilij Markovič Šukšin | Posláno 5x | Poslat

<< Předchozí Následující >>

1 2 3 4

Zobrazeny citáty 41 až 60 z celkového počtu 80