Nejnovější

Zbohatne-li moudrý, opraví si dům. Zbohatne-li hlupák, opatří si druhou ženu.

Čečenská přísloví | Posláno 11x | Poslat

Manželství je hranol, který rozkládá radost na tisíce drobných starostí.

N.N. | Posláno 3x | Poslat

Před manželstvím se domníváme, že milujeme - v manželství se to teprve učíme.

Erich Kästner | Posláno 8x | Poslat

Největší díla zásluhy o obecné blaho nalézáme na účtech mužů neženatých a bezdětných.

Francis Bacon | Posláno 0x | Poslat

Uvažuji o pátém sňatku. Proč ne? Šalomoun měl tisíc žen a jeho jméno zůstalo synonymem moudrosti.

John Barrymoore | Posláno 2x | Poslat

Právě chyby dávají někdy obrazu život.

Pierre Bonnard | Posláno 1x | Poslat

Cílem není malovat život, ale dát život malbě.

Pierre Bonnard | Posláno 0x | Poslat

Naivní malíři jsou dospělé děti, které najednou vzali tužku nebo štětec a tím prvním pohybem ruky na čistou plochu zjistili, že obrazy jsou nejen jejich dětským hřištěm, ale i obranou proti nudě, hojivou krásou, prostou jak léčivé byliny.

Bohumil Hrabal | Posláno 1x | Poslat

Dejte mi muzeum a já ho zaplním.

Pablo Picasso | Posláno 0x | Poslat

Nic tak nesjednocuje Angličany jako války a nic je tak nerozděluje jako Picasso.

Hugh Mills | Posláno 0x | Poslat

Lidé, jimž se líbí mé obrazy, neplatí za ně tolik, jako ti, kteří chtějí, aby se líbili jejich hostům.

Pablo Picasso | Posláno 0x | Poslat

Nejedné Daumiérově litografii jsou vyobrazeni dva malíři a pod tím je vysvětlení: "Jeden kopíruje přírodu a druhý kopíruje toho prvního".

Ilja Grigorjevič Erenburg | Posláno 0x | Poslat

Kokoschka namaloval můj portrét. Je možné, že mě nepoznají ti, kdo mě znají. Ale jistě mě poznají ti, co mě neznají.

Karl Kraus | Posláno 0x | Poslat

V šesti letech jsem se chtěl stát kuchařem, v sedmi Napoleonem. Pak jsem se stal Dalím - jaká to gradace!

Salvator Dalí | Posláno 1x | Poslat

Na dobrém portrétu se musí poznat, kterého malíře představuje.

Karl Kraus | Posláno 0x | Poslat

Kdykoli maluji portrét, ztrácím přítele.

John Singer Sargent | Posláno 0x | Poslat

Spousta lidí by chtěla být slavná jako Vincent van Gogh. Jenom ucho kdyby si za ně uřízl někdo jiný.

Vladimír Komárek | Posláno 2x | Poslat

Obraz "Borový les" upoutával pozornost svým rámem z červeného dřeva.

Emil Krotkij | Posláno 0x | Poslat

Dobrá karikatura je kříženec kaktusu a orchideje. Čtyři pětiny kaktusu a jedna pětina orchideje.

Ronald Searle | Posláno 1x | Poslat

V galerii bylo tolik historických osobností na koních, že to vedlo k myšlence, že dějiny tvoří z poloviny koně.

Emil Krotkij | Posláno 0x | Poslat

<< Předchozí Následující >>

1506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516583

Zobrazeny citáty 10201 až 10220 z celkového počtu 11 650