Nejnovější

President je vedoucí osobnost malé skupiny lidí, o nichž - a právě jenom o nichž - je všeoberně známo, že žádného z nich masy jejich spoluobčanů nechtěly za presidenta.

Ambrose Bierce | Posláno 0x | Poslat

Hranice je imaginární čára, oddělující imaginární práva jednoho národa od imaginárních práv jiného.

Ambrose Bierce | Posláno 1x | Poslat

Opozice je skupina, která zabraňuje vládě, aby nepropadla vražednému šílenství, tím, že ochromuje její činnost.

Ambrose Bierce | Posláno 0x | Poslat

Delegace: skupina osob zmocněných nezaujímat stanovisko k ničemu a za žádných okolností.

Georges Elgozy | Posláno 0x | Poslat

Kulturní dohoda: dohoda, kterou uzavírají dva státy, které se nedokázaly dohodnout v ničem jiném.

Georges Elgozy | Posláno 0x | Poslat

Výbor je nekompetentními lidmi vybraná skupina lidí, nepřipravených splnit zbytečné úkoly.

Woody Allen | Posláno 8x | Poslat

Konference: setkání, na němž se dohodne, kdy se bude konat další setkání.

Henry Ginsberg | Posláno 0x | Poslat

Demenci se často podobá zoufalému pokusu dostat zubní pastu zpět do tuby.

Kay Lorentz | Posláno 1x | Poslat

Kdo financuje volební boj amerického prezidenta, smí se za trest stát velvyslancem.

Roger Peyrefitte | Posláno 0x | Poslat

Kompromis je dobrý deštník, ale špatná střecha.

James Russel Lowell | Posláno 0x | Poslat

Musíme za svým přesvědčením nejen stát a pro ně padnout, ale také sedět.

Mihajlo Mihajlov | Posláno 0x | Poslat

Nás, Brity, charakterizuje touha po pokroku, pokud nám ovšem nepřináší příliš velké změny.

Bernard Weatherill | Posláno 0x | Poslat

Člověk, který nikdy nečte noviny, je informován lépe než ten, který je čte.

Thomas Jefferson | Posláno 0x | Poslat

O naši lepší budoucnost se starají politikové, o lepší minulost historikové a o lepší přítomnost novináři.

Žarko Petan | Posláno 0x | Poslat

Svoboda tisku: lidé se dovědí všechno, co noviny otisknou.

Rudolf Rolfs | Posláno 2x | Poslat

Demagog je člověk, který káže doktrínu, o níž ví, že je špatná, lidem, o nichž ví, že jsou to hlupáci.

Henry Louis Mencken | Posláno 0x | Poslat

Kapitalismu je vlastní jedna vada: nerovnoměrné rozdělení bohatství. Socialismu je vlastní naproti tomu jedna ctnost: rovnoměrné rozdělení bídy.

Winston Churchill | Posláno 11x | Poslat

Jako člověk jsem naprosto svobodný díky velkému objevu, že svoboda je poznaná nutnost.

Slawomir Mrožek | Posláno 1x | Poslat

Většina lidí je vždy na straně většiny.

Stanislaw Jerzy Lec | Posláno 0x | Poslat

Je třeba mít na své straně většinu - proto neurážejme hlupáky.

Alexandr Sergejevič Puškin | Posláno 1x | Poslat

<< Předchozí Následující >>

1457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467583

Zobrazeny citáty 9221 až 9240 z celkového počtu 11 650