Nejnovější

Když už tě lidé nezraní úmyslně, pak to jistě udělají z neobratnosti.

Christian Morgenstern | Posláno 0x | Poslat

Jsou lidé, kteří se vždycky cítí napadeni, když někdo vysloví nějaký názor.

Christian Morgenstern | Posláno 0x | Poslat

Kultura je to, co udělalo, že člověk je něčím jiným než náhodným úkazem v přírodě.

André Malraux | Posláno 2x | Poslat

Nelze být člověkem a nechybovat.

Rabi Moses Ben Maimon Maimonides | Posláno 3x | Poslat

Je nemožné přesvědčit člověka, který má při svém konání štěstí, že by si počínal lépe, kdyby své konání změnil. Takto se mění lidské štěstí - mění se časy, avšak člověk své chování nezmění.

Niccolo Machiavelli | Posláno 0x | Poslat

Život má pro člověka teprve tehdy cenu, může-li z něho rozdávat.

Ijla Iljič Mačnikov | Posláno 4x | Poslat

Štěstí je jako slunko. I stín musí být, aby se člověk cítil dobře.

Emil Ludwig | Posláno 0x | Poslat

Cit člověka je tupější na dobro než na zlo.

Titus Livius | Posláno 1x | Poslat

Neštěstí naučí člověka se modlit.

Titus Livius | Posláno 0x | Poslat

Homo sapiens.

Carl von Linné | Posláno 1x | Poslat

Skutečně dobře může člověk dělat jen jedinou věc, a ta potom, k dokonalosti přivedena, obsáhne v sobě všechno ostatní.

Véra Linhartová | Posláno 0x | Poslat

Je teď tolik všelijakých předpisů, jaký má člověk být, že udělá nejlépe, když zůstane takový, jaký je.

Georg Christoph Lichtenberg | Posláno 0x | Poslat

Poučení najde člověk ve světě častěji než útěchu.

Georg Christoph Lichtenberg | Posláno 0x | Poslat

Člověk má lidi soudit, ne podle jejich názoru, ale podle toho, co z nich názory udělaly.

Georg Christoph Lichtenberg | Posláno 0x | Poslat

Člověk má neodolatelné puzení domnívat se, že ho není vidět, když on nic nevidí.

Georg Christoph Lichtenberg | Posláno 0x | Poslat

Známkou dobré knihy je, že se tím více líbí, čím starší se člověk stává.

Georg Christoph Lichtenberg | Posláno 2x | Poslat

Schopnost komunikace začíná pozorností k lidem. Začíná tou neustávající lačnou pozorností, při níž člověk zapomíná na sebe.

Vladimír Lvovič Levi | Posláno 1x | Poslat

Cokoliv člověk získá snadno bez práce, mívá většinou pochybnou hodnotu.

Leonid Maximovič Leonov | Posláno 0x | Poslat

Člověka soudíme ne podle toho, co o sobě říká, nebo co si o sobě myslí, ale podle toho, co dělá.

Vladimír Iljič Lenin | Posláno 3x | Poslat

Bože můj, bdi nade mnou, abych byla vždy čestným člověkem, nikdy však počestnou ženou.

Ninon de Lenclos | Posláno 0x | Poslat

<< Předchozí Následující >>

1385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395583

Zobrazeny citáty 7781 až 7800 z celkového počtu 11 650