Nejnovější

Skutečnost, že nás někdo miluje, nás málo uspokojuje. To, co nás činí vskutku šťastnými je, že my můžeme někoho milovat.

Paul Claudel | Posláno 4x | Poslat

Přátelství může končit láskou, ale láska nemůže nikdy končit přátelstvím.

Charles Caleb Colton | Posláno 7x | Poslat

Na cestě k opravdové lásce leží tři velké balvany, jimiž jsou sebeláska, ješitnost a žárlivost. Dokud je neodvalíš stranou, nedostaneš se kupředu.

Richard Aldington | Posláno 3x | Poslat

Lidské sny jsou to, co dělá lidem problémy. Když nebudete mít sny, nebudete mít problémy, protože budete brát prostě jen to, co je. Ale pak budete postrádat lásku, protože láska je nalézání svého snu v lidech, kteří jej nemají.

Andy Warhol | Posláno 9x | Poslat

Věci lásky jsou věci života. Po čase zimním přicházívá jaro, po beznaději vzniká naděje, po hrůzách noci zasvítává den.

Vladislav Vančura | Posláno 1x | Poslat

Kletba umělce - je-li po celý život posuzován lidmi, kteří mají méně fantazie, vkusu a citu než on.

Alexander Roda Roda | Posláno 5x | Poslat

Fantazie je prostředníkem k nekonečnosti.

Sören Kierkegaard | Posláno 3x | Poslat

Sny jsou reakcí na náš vědomý postoj, a to stejně jako když reaguje tělo na to, jestliže se přejíme nebo s ním nějak špatně zacházíme. Sny jsou přirozená reakce sebereagujícího psychického systému.

Carl Gustav Jung | Posláno 1x | Poslat

Každé skutečné dobrodružství vzniká nárazem fantazie na skutečnost.

Karel Čapek | Posláno 5x | Poslat

Život lidský je už takový, že nikdo se nepouští do činu bez naděje na prospěch pro sebe.

Marcus Tullius Cicero | Posláno 0x | Poslat

Nebezpeční jsou snílci bez fantazie.

Jiří Žáček | Posláno 2x | Poslat

Pouze sny, které se nikdy nevyplní, jsou věčné.

Jiří Žáček | Posláno 9x | Poslat

Na bedra svých dětí nakládají rodičové všechny své promrhané naděje.

Jiří Žáček | Posláno 2x | Poslat

Žádný lékař nezná lepší lék na unavené tělo a ztrápenou duši, než je naděje.

Stefan Zweig | Posláno 0x | Poslat

Dětská lež nemusí být vždycky vadou, může být také příznakem fantazie.

Jan Werich | Posláno 2x | Poslat

Pravá bída nastává teprve, když jsme pozbyli naděje.

František Vymazal | Posláno 0x | Poslat

Naděje dodává moudrému odvahu a dělá si blázny z opovážlivce a lenocha, kteří bezmyšlenkovitě spoléhají na její sliby.

Luc de Clapiers Vauvenargues | Posláno 0x | Poslat

Máme jen vágní naděje, ale jasné obavy.

Paul Valéry | Posláno 0x | Poslat

Skutečnost předstihne každou fantazii, poněvadž fantazie přece jen musí počítat s jakousi pravděpodobností.

Mark Twain | Posláno 1x | Poslat

V tmavých jeskyních našich myslí sny stavějí svá hnízda z pozůstatků dne.

Rabíndranáth Thákur | Posláno 4x | Poslat

<< Předchozí Následující >>

1306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316583

Zobrazeny citáty 6201 až 6220 z celkového počtu 11 650