Nejnovější

I studium má koneckonců své extáze jako láska.

Julien Offroy de la Mettrie | Posláno 1x | Poslat

Láska v současné společnosti je pouhou výměnou dvou momentálních tužeb a dotyk dvou kůží.

Sebestian Roch Chamfort | Posláno 0x | Poslat

Cynická lidová moudrost tvrdí, že láska je slepá. Ve skutečnosti jsou slepí ti, kdo nemilují a tudíž nevědí, jak hezký a láskyhodný je svět.

Aldous Huxley | Posláno 1x | Poslat

Láska, která není doprovázena zvukovými efekty, je méně vzrušující.

Oliver Wendell Holmes | Posláno 0x | Poslat

Láska, která je hned zpočátku velmi upřímná, dlouho nevydrží. Oba se o sobě předčasně dozvědí věci, které vyžadují čas na zažití.

Rupert Sargent Holland | Posláno 0x | Poslat

Láska a poezie jsou vlastně spojenci na život a na smrt - poezie je láskou ducha a láska poezií těla.

Francois Pierre Guizot | Posláno 0x | Poslat

Láska je komplex vztahů mezi mužem a ženou, do něhož jako zcela rušivý jev zasahuje nutnost pohlavního množení, tedy problém sexuálního ukájení.

Franz Grillparzer | Posláno 0x | Poslat

Láska je pud ze všech nejméně prozíravý. Právě jeho slepota jí umožňuje existenci.

Iwan Goll | Posláno 0x | Poslat

Láska je něco skutečného, co není možno potlačit.

Vincent van Gogh | Posláno 5x | Poslat

Láska není jen cit, je to především skutek a právě proto, je-li činem a námahou, musí s sebou nést únavu a vysílení. Nikdy však nedochází k úplnému rozčarování.

Vincent van Gogh | Posláno 0x | Poslat

Největší láska je k sobě, pak k dětem a až na třetím místě k životnímu partnerovi. Pokud se týká lásky k bližnímu, ta je až na posledním místě.

Jean Giraudoux | Posláno 0x | Poslat

Láska zahrnuje široké spektrum prožitků od skromnosti k pýše, od klidu k vášni, od surovosti k něžnosti, je nezbytným zážitkem pro plný rozvoj člověka.

Stefan Garzyňski | Posláno 0x | Poslat

Láska k rodině je ze všech ušlechtilých lidských citů tím nejčastějším a nejpevnějším a nanejvýš blahodárně působí na život každého z nás.

Nikolaj Gavrilovič Černyševskij | Posláno 0x | Poslat

Láska je velké v malém a malé ve velkém. Její podstata spočívá v detailu.

Gustave Courbet | Posláno 0x | Poslat

Láska rozumné bytosti je touha spojit se s druhou bytostí svého druhu, která náhodou vzruší nějaký jeho smysl.

Giacomo Casanova | Posláno 0x | Poslat

Loajalita ve vztahu mezi dvěma lidmi se zakládá na důvěře a úctě. Lze ji pouze nabídnout, nikdy vymáhat. Jejím základem je dobrovolná, oddaná, nesobecká láska.

Leo Buscaglia | Posláno 1x | Poslat

Láska nepodléhá žádným vesmírným zákonům, nýbrž čistě pozemským a je výsledkem volné konkurence mezi pohlavími.

Thomas Browne | Posláno 0x | Poslat

Láska nám umožňuje být pro někoho vším, což zpomaluje naše stárnutí.

Thomas Browne | Posláno 2x | Poslat

Sebeláska - to znamená nutit duši jásat nad sebou samým a ruce aby tleskaly nad vypískanou komedií svého já.

André Breton | Posláno 0x | Poslat

Láska ženy proměňuje tělo ženy z kůže a tuku v hedvábí.

André Breton | Posláno 0x | Poslat

<< Předchozí Následující >>

1245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255583

Zobrazeny citáty 4981 až 5000 z celkového počtu 11 650