Nejnovější

Lidstvo ukládá svou moudrost do knih, a proto samo zůstává blbé.

Vladimír Jiránek | Posláno 2x | Poslat

Lidstvo produkuje optimisty, když přestalo produkovat šťastné lidi.

Gilbert Keith Chesterton | Posláno 1x | Poslat

Lesy předcházejí lidstvo, pouště je následují.

François-René de Chateaubriand | Posláno 1x | Poslat

Všechno, nač je lidstvo hrdé, je dílem matek.

Maxim Gorkij | Posláno 0x | Poslat

Víra v jiné vrcholí vírou v lidstvo.

Erich Fromm | Posláno 0x | Poslat

Potřebujeme podstatně nový způsob myšlení, jestliže má lidstvo přežít.

Albert Einstein | Posláno 1x | Poslat

Lidé se nás ptají na tajemství našeho dlouhého manželství. Uděláme si dvakrát týdně čas na večeři v restaurantu při svících, s jemnou hudbou a tancem. Ona v úterý, a já v pátek.

Henry Youngman | Posláno 0x | Poslat

Je těžké vytáhnout z básní nějaké zprávy, přesto však lidé každodenně bídně umírají z nedostatku toho, co by v básních našli.

Tennessee Williams | Posláno 0x | Poslat

Co je to stručnost? Vynech něco, ale ať i hlupák pochopí, že je to vynechané. Srozumitelnou nedořečenost lidé chápou a mají ji rádi.

Vasilij Markovič Šukšin | Posláno 0x | Poslat

Celkem vzato - moudří lidé všech dob říkali v podstatě totéž. A hlupáci, tj. velká většina lidí všech dob, dělali také totéž - totiž pravý opak.

Arthur Schopenhauer | Posláno 1x | Poslat

Říká se, že máme tolik nepřátel, kolik máme otroků. Nepřátele si z nich děláme sami, když zapomeneme, že to jsou lidé, a zacházíme s nimi jako s tažnými zvířaty.

Lucius Annaeus Seneca | Posláno 0x | Poslat

Mám pochybnosti. Všichni mi lidé jsme nástroje na které se hraje, máme v sobě náboj smrti, rozkoše, vášně a touhy a když se vám podaří tento nástroj rozehrát, tak znějí struny temně nebo vysoko. Přes všechny pochybnosti se ale musíme pokusit je rozehrát.

Jan Saudek | Posláno 0x | Poslat

Hlas, právě jako ruce, sbližuje. Lidé se nacházejí.

Romain Rolland | Posláno 0x | Poslat

Mladí lidé si většinou myslí, že se chovají přirozeně, když se chovají hrubě anebo nezdvořile.

Francois de la Rochefoucauld | Posláno 0x | Poslat

Lidé nejsou horší než byli dříve. Jenom zpravodajství o jejich činech je teď důkladnější.

John Boynton Priestley | Posláno 1x | Poslat

Šťastní lidé, kteří dovedou vidět krásu v místech všedních, kde jiní nevidí nic Všechno je krásné, důležité je jen umět to vystihnout.

Camille Pissarro | Posláno 1x | Poslat

Než lidé nedovedou milovat sebe. Chytráctví a vypočítavost není ještě sebeláskou. Miluj sebe a starej se o sebe. Nechtěj stále oblažovat, jen dělej svou povinnost.

Tomáš Garrigue Masaryk | Posláno 1x | Poslat

Nejnebezpečnější lidé jsou nadšenci bez schopností.

Georg Christoph Lichtenberg | Posláno 0x | Poslat

Lidé nemající nikdy čas dosáhnou nejméně.

Georg Christoph Lichtenberg | Posláno 0x | Poslat

Lidé nesmýšlí o životních událostech tak rozdílně, jako o nich mluví.

Georg Christoph Lichtenberg | Posláno 0x | Poslat

<< Předchozí Následující >>

1238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248583

Zobrazeny citáty 4841 až 4860 z celkového počtu 11 650