Nejnovější

Jsou bolesti, v nichž člověk pouze sám si může pomoci, a silné srdce se chce jen na svou sílu spolehnout.

William Shakespeare | Posláno 6x | Poslat

Ten, který umí srdce vyrvat lvu, též snadno srdce ženy nedobude.

William Shakespeare | Posláno 0x | Poslat

Hudba není obrazem zjevu, nýbrž podává srdce věcí, nejvnitřnější jádro.

Marie de Rabutin Chantal de Sévigné | Posláno 2x | Poslat

Srdce nemá vrásky.

Antoine de Saint-Exupéry | Posláno 2x | Poslat

Lekce, které se srdce nenaučí na vlastní útraty, je špatně naučena. Slova nejsou z téže látky jako zkušenost.

Romain Rolland | Posláno 0x | Poslat

Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné.

Antoine de Saint-Exupéry | Posláno 13x | Poslat

Rozum a srdce jsou jako přesýpací hodiny. Kde se jedno naplní, druhé se vyprázdní.

Erich Maria Remarque | Posláno 2x | Poslat

Lidské srdce není nikdy šťastnější, než když po štěstí touží.

Michel Quoist | Posláno 0x | Poslat

U žen je všechno srdce, dokonce i hlava.

Jean Paul | Posláno 0x | Poslat

Hlava se vždycky mění, dobré srdce málokdy.

Jean Paul | Posláno 1x | Poslat

Je třeba dvou let, než se naučíme mluvit. A padesáti, než se naučíme mlčet.

Ernest Hemingway | Posláno 0x | Poslat

I srdce má rozum.

Blaise Pascal | Posláno 0x | Poslat

Lze využít lásku stejně snadno a rychle jako vypít džbán vína a po kocovině začít znova, je to zajímavé, ale stesk srdce to neutiší. Vytvářet lásku jako sousoší něžné a inteligentní hmoty subtilního přátelství je mnohem těžší, ale jedině hodné zralého srdce.

Stanislav Kostka Neumann | Posláno 3x | Poslat

Vyskytne se někdy geniální srdce, které předchází událostem a najde si náhradu dávno před ztrátou.

Johann Nepomuk Nestroy | Posláno 0x | Poslat

Dobrota srdce okrašluje pěknou tvář.

Božena Němcová | Posláno 0x | Poslat

Srdce lidí si nenakloníme velkými činy, jež uvádějí v rozpaky, nýbrž drobnými pozornostmi, jež dojímají nebo překvapují.

Vladimír Neff | Posláno 8x | Poslat

Nikdy nemůžeme milovat ty, jimž se nemůžeme smát. V naprosté dokonalosti je cosi nadlidského, co tíží mysl a srdce.

André Maurois | Posláno 2x | Poslat

Kdo pozorně naslouchá, tomu vždycky srdce napoví něco o tom, co se stane.

Alessandro Manzoni | Posláno 1x | Poslat

Štěstí se neměří podle titulů a peněz, ale podle zdraví a spokojenosti srdce.

Paolo Mantegazza | Posláno 1x | Poslat

Lidské srdce je podobno mlýnskému kameni. Nasypete-li pod něj pšenici, rozemílá ji v mouku, nenasypete-li, drtí sám sebe.

Martin Luther | Posláno 0x | Poslat

<< Předchozí Následující >>

1196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206583

Zobrazeny citáty 4001 až 4020 z celkového počtu 11 650