Nejnovější

Není hanba, že nevíš, ale že se neptáš.

Turecká přísloví | Posláno 12x | Poslat

Maličkosti zraňují jen malé lidi.

Francois de la Rochefoucauld | Posláno 0x | Poslat

Nikdo není tak malý, aby nemohl škodit.

Latinská přísloví | Posláno 2x | Poslat

Lidé, slitujte se konečně nas sebou.

George Bernard Shaw | Posláno 1x | Poslat

Každý z nás dospěje ke ztrátě iluzí, které choval v mládí o svých bližních.

Sigmund Freud | Posláno 1x | Poslat

Člověk může být velmi citlivý na čest, a přece žádnou nemít.

Jean Paul | Posláno 0x | Poslat

I mezi lidmi se najde člověk.

N.N. | Posláno 1x | Poslat

Hudební tvorbou rozumím stálé vzájemné působení vědomé práce a individuálních procesů.

Alfred Schnittke | Posláno 0x | Poslat

Celá hudba světa je od věky věků tonální - až na jeden zanedbatelný omyl v 20. letech minulého století.

George Crumb | Posláno 1x | Poslat

Americká hudba bude co nejdříve potřebovat zřízení Fordovy nadace k potlačení neslibných skladatelů.

Igor Stravinskij | Posláno 1x | Poslat

Chcete-li opravdu odpověď na otázku o mém dětství, mohu říci, že to bylo období čekání na chvíli, kdy budu moci poslat všechno, co bylo s tímto obdobím spjaté, ke všem čertům.

Igor Stravinskij | Posláno 0x | Poslat

Nejzajímavější dirigenti jsou skladatelé, protože jenom oni vlastně mohou mít "nový" postřeh pro skladbu, kterou dirigují.

Igor Stravinskij | Posláno 0x | Poslat

Hudba ve své podstatě je neschopna cokoliv vyjádřit: pocit, obsah, psychický stav přírodní jev apod.

Igor Stravinskij | Posláno 1x | Poslat

Hudba je jazyk. Člověk chce v tomto jazyku vyjádřit myšlenky, hudební myšlenky.

Anton Webern | Posláno 1x | Poslat

Hudba není je jakýsi druh zábavy, nýbrž ztvárnění hudebních idejí hudebním básníkem, hudebním myslitelem. Tyto ideje musí odpovídat zákonům lidské logiky, jsou součástí toho, co člověk může vnímat, posuzovat a vyjadřovat.

Arnold Schönberg | Posláno 2x | Poslat

Za mými zády mě pomlouvat můžete, tam je místa dost. Ale hodláte-li mne kritizovat před mýma očima, jste vystaven mému nejostřejšímu soudu.

Arnold Schönberg | Posláno 0x | Poslat

Někteří skladatelé mají strach, aby neupadli do banality. Bojí se být prostí a děsí je představa, že třebas každým novým dílem nepřevrátí vesmír. Tahle permanentní revoluce je taková zvláštní posedlost.

Arthur Honneger | Posláno 1x | Poslat

Nakladatel mě požádal, abych napsal knihu o technice malby. Napsal jsem ji. Když jsem ji přečetl, naučil jsem se malovat.

Salvator Dalí | Posláno 2x | Poslat

Zdá se mi, že existují dvě kategorie skladatelů. Ti, co měli odvahu přinést nové kameny ke stavbě, a ti, kteří je otesali, umístili a vybudovali z nich stodoly nebo katedrály.

Arthur Honneger | Posláno 1x | Poslat

Skladatel je podoben výrobci, který horlivě vyrábí stále nové boty, které nikdo nechce nosit.

Arthur Honneger | Posláno 1x | Poslat

<< Předchozí Následující >>

111 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21583

Zobrazeny citáty 301 až 320 z celkového počtu 11 650