Nejnovější

Dívky, které se do osmadvaceti neprovdají, ustrnou obvykle na tomto věku až do vdavek.

N.N. | Posláno 0x | Poslat

Na celém světě není nic, oč bychom se měli víc bát než milión dolarů - kromě deseti miliónů dolarů.

G. W. Johnson | Posláno 0x | Poslat

Je mnohem těžší získat první guinei než druhý milión.

Jean Jacques Rousseau | Posláno 0x | Poslat

Jeden otec je víc než sto učitelů.

George Herbert | Posláno 2x | Poslat

Ať žiješ sebedéle, prvních dvacet let je nejdelší polovina tvého života.

Robert Southey | Posláno 1x | Poslat

Na ničem, co se stane po dvanáctém roce našeho života, už moc nezáleží.

James Matthew Barrie | Posláno 0x | Poslat

Kdo nemá peníze, obživu a spokojenou mysl, je ošizen o tři znamenité přátele.

William Shakespeare | Posláno 0x | Poslat

Díky hodnému pánbíčkovi máme ve své zemi ty tři nevýslovně vzácné vymoženosti - svobodu projevu, svobodu svědomí a prozíravost žádnou z nich neuplatňovat.

Mark Twain | Posláno 0x | Poslat

Kdo není romantik, snad ani nemůže v životě být šťastným.

Eduard Martin | Posláno 0x | Poslat

Trh, to je divadlo.

Francis Bacon | Posláno 0x | Poslat

Žádné množství pokusů nikdy nemůže dokázat, že jsem měl pravdu. Jediný pokus však kdykoliv může dokázat, že jsem se mýlil.

Albert Einstein | Posláno 4x | Poslat

Kniha má schopnost dokazovat mi o člověku to, co nevidím, co o něm nevím.

Maxim Gorkij | Posláno 0x | Poslat

Na řeči mě fascinuje to množství výrazů pro věci, které neexistují. Třeba pravda, svoboda, spravedlnost.

N.N. | Posláno 2x | Poslat

Láska? Nic než chemie.

N.N. | Posláno 2x | Poslat

Kamarád je někdo, komu se můžete svěřit se svými problémy. Přítel je někdo, komu se můžete svěřit se všemi svými problémy. Smrt je něco, co vaše problémy vyřeší.

N.N. | Posláno 11x | Poslat

Hřbitovy jsou plné lidí, kteří si mysleli, že jsou nenahraditelní.

N.N. | Posláno 1x | Poslat

Užívej dne - možná je tvůj poslední.

N.N. | Posláno 0x | Poslat

Život je dlouhá řada po sobě jdoucích nenapravitelných chyb.

N.N. | Posláno 0x | Poslat

Zkoumáme minulé věky a útrpně se usmíváme, ba posmíváme se božské té naivnosti, nemotornosti a neurvalosti svých praotců, aniž by nám napadlo, že věkové pozdější budou se rovněž tak posmívati nám.

Jakub Arbes | Posláno 1x | Poslat

Jsouť věci na nebi a na zemi, o kterýchž moudrost naše nemá zdání.

William Shakespeare | Posláno 0x | Poslat

<< Předchozí Následující >>

1143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153583

Zobrazeny citáty 2941 až 2960 z celkového počtu 11 650