Stefan Zweig

Králové nemilují lidi, kteří je spatřili v jejich slabé chvíli, a despotické povahy nemilují rádce, kteří si třeba v jediném případě počínali chytřeji než ony samy.

Posláno 0x | Poslat

Národ nesnáší nic s takovou nevolí jako poplatek, který mu uloží cizí moc.

Posláno 0x | Poslat

Šťastný člověk nevnímá čas.

Posláno 1x | Poslat

Dlouho trvající utrpení unaví nejen nemocného, ale i soucit druhých.

Posláno 0x | Poslat

Žádný lékař nezná lepší lék na unavené tělo a ztrápenou duši, než je naděje.

Posláno 0x | Poslat

Jsme vděčni velkému muži, ukáže-li nám své slabosti, které ho činí lidským.

Posláno 0x | Poslat

Omyl tisíců uhájí vždy své právo proti pravdě jednotlivce.

Posláno 0x | Poslat

Žádná vina není zapomenuta, když o ní ví svědomí.

Posláno 6x | Poslat

Nic není mocnější než úmysl, který změníme ve skutečnost.

Posláno 0x | Poslat

Dějiny světa bohužel nejsou, jak se většinou podávají, jen dějinami lidské odvahy, nýbrž dějinami lidské zbabělosti.

Posláno 0x | Poslat

Cizoložství, je vlastně krádež, uchvácení cizího těla. V takových chvílích téměř každá žena vyzrazuje nejskrytější tajemství svého manžela, jenž jej olupuje o to nejlidštější tajemství jeho síly nebo jeho sladkosti.

Posláno 1x | Poslat

Každému, kdo je účasten na cizím osudu, je odňato něco svobody z osudu vlastního.

Posláno 0x | Poslat

Svoboda není možná bez autority, jinak by se proměnila v chaos. A autorita není možná bez svobody, jinak by se proměnila v tyranii.

Posláno 1x | Poslat

Ze smutku se nezrodí žádný čin.

Posláno 0x | Poslat

Pravdy je možné šířit, ale není je možné vnucovat.

Posláno 0x | Poslat

Organizovaná hrůzovláda dokáže vždycky dělat divy.

Posláno 0x | Poslat

Člověk nemá vždy věřit tomu, co by chtěl, aby bylo pravda.

Posláno 8x | Poslat

Strach a pokora se dají vynutit, úcta a vážnosti nikoli.

Posláno 3x | Poslat

Zobrazeny citáty 1 až 18 z celkového počtu 18