Oscar Wilde

Bigamie - jedna žena navíc. Monogamie - totéž.

Posláno 6x | Poslat

Zahrňte mne přepychem, všeho nezbytného se mohu vzdát.

Posláno 1x | Poslat

Mám velmi jednoduchý vkus. Spokojím se vždy s tím nejlepším.

Posláno 9x | Poslat

Dětí začínají tím, že své rodiče milují, později je odsuzují a jen zřídkakdy, pokud vůbec, jim odpouštějí.

Posláno 5x | Poslat

Gentleman je člověk, který nikdy neraní city druhého neúmyslně.

Posláno 1x | Poslat

Chovej se vůči každé ženě, jako bys byl do ní zamilován, a vůči každému muži, jako by ti byl nadřazen! Brzy si získáš pověst dokonalého gentlemana.

Posláno 2x | Poslat

Jdeme-li na návštěvu, pak proto, abychom mrhali časem druhých, ne vlastním.

Posláno 0x | Poslat

Nemohu si pomoci, jsem s to odolat všemu kromě pokušení.

Posláno 5x | Poslat

Wagnerovu hudbu mám raději než kteroukoli jinou. Je tak hlučná, že se při ní dá pořád mluvit a ostatní nemohou slyšet, co se říká.

Posláno 2x | Poslat

Chudí myslí na peníze ještě více než bohatí, v tom je jejich největší bída.

Posláno 5x | Poslat

Po dobrém obědě lze odpustit každému, i vlastním příbuzným.

Posláno 2x | Poslat

Je slabou útěchou vědět, že ten, kdo nám servíroval špatnou snídani nebo nás uctil levným vínem, vede zcela bezúhonný život. Ani nejvyšší ctnosti nás neodškodní za studené předkrmy.

Posláno 1x | Poslat

Krása má tolik významů jako člověk nálad. Je symbolem symbolů.

Posláno 3x | Poslat

Kritikové degradují klasiky na autority.

Posláno 0x | Poslat

Láska vdaných žen je hodna všeho na světě, jenom jejich manželé to nevěděli.

Posláno 6x | Poslat

Jediný rozdíl mezi rozmarem a věčnou láskou je, že rozmar trvá o něco déle.

Posláno 1x | Poslat

Nebude-li to trvat dlouho, budu na vás čekat třeba po celý život.

Posláno 5x | Poslat

Ženy se brání útokem, stejně jako útočí tím, že se náhle vzdávají.

Posláno 2x | Poslat

Zpočátku žena odolává mužovu útoku, nakonec mu brání v ústupu.

Posláno 4x | Poslat

Ženy nás milují pro naše chyby. Kdybychom měli dost chyb, odpustily by nám všechno - i naší genialitu.

Posláno 3x | Poslat

Následující >>

1 2 3 4 5 6 7 8

Zobrazeny citáty 1 až 20 z celkového počtu 148