William Shakespeare

Jsme podřízení času. Čas velí: "Vpřed!"

Posláno 2x | Poslat

Když láska vadnout začíná skomírat, vždy si libuje v tiché obřadnosti.

Posláno 0x | Poslat

Zbabělci umírají často ještě před smrtí, hrdinové okusí smrt jen jednou.

Posláno 1x | Poslat

My, muži, v slibech velcí jsme a v lásce často malí.

Posláno 1x | Poslat

Milovaná dívka neví nic, pokud neví, že muži cení nedosaženou věc víc, než má ceny.

Posláno 0x | Poslat

Muž, jenž má jazyk, pravím, není mužem, když jím neumí dobýti ženy.

Posláno 1x | Poslat

Válka není žádný zápas proti tomu, když muž před protivnou ženou prchá z domu.

Posláno 0x | Poslat

Ten, který umí srdce vyrvat lvu, též snadno srdce ženy nedobude.

Posláno 0x | Poslat

Jsou bolesti, v nichž člověk pouze sám si může pomoci, a silné srdce se chce jen na svou sílu spolehnout.

Posláno 6x | Poslat

Ze všeho divného, co jsem kdy slyšel, je nejdivnější, že se člověk bojí, ač ví, že smrt, náš nutný konec, přijde, kdy přijít má.

Posláno 1x | Poslat

Mlčení je nejlepší zvěstovatel radosti. Byl bych jen málo šťasten, kdybych to mohl vyslovit.

Posláno 2x | Poslat

Kdo trpí sám, ten trpí mnohem tíž, že vidí štěstí druhých přes svůj kříž.

Posláno 0x | Poslat

Naše štěstí je, že ho příliš nemáme.

Posláno 1x | Poslat

Křehkosti - tvé jméno je žena.

Posláno 0x | Poslat

Lidské myšlenky jsou otrokem lidského života.

Posláno 0x | Poslat

Lepší moudrý blázen, než bláznivý mudrc.

Posláno 4x | Poslat

Jsouť věci na nebi a na zemi, o kterýchž moudrost naše nemá zdání.

Posláno 0x | Poslat

Kdo nemá peníze, obživu a spokojenou mysl, je ošizen o tři znamenité přátele.

Posláno 0x | Poslat

Bláznovství obchází kolem světa jako slunce. Není místa, kde by nesvítilo.

Posláno 3x | Poslat

Kde láska počítá, je chudičká.

Posláno 0x | Poslat

<< Předchozí Následující >>

1 2 3 4

Zobrazeny citáty 41 až 60 z celkového počtu 61

Autoři