George Bernard Shaw

Největším potěšením ženy je zranit mužskou marnivost, zatím co největším potěšením muže je ženskou marnivost uspokojit.

Posláno 0x | Poslat

Mládí, jemuž se vše odpouští, samo neodpustí nic. Věku, který si všechno odpustí sám, si neodpustí nic.

Posláno 0x | Poslat

Muži nejvíce lichotí, když si o něm myslíte, že je hoden lichotek.

Posláno 1x | Poslat

V důsledku tlaku vnějších okolností jsem ztratil panictví, až když mi bylo spíše třicet než dvacet, a to stačí, aby na muži po zbytek jeho života zůstalo něco svatozáře.

Posláno 0x | Poslat

Jsou muži, které má kdekdo za hotové ošklivce, a přece jim to sluší lépe, než leckterému krasavci. Bývá to tak zvláště u umělců.

Posláno 0x | Poslat

Muži všech věků žvaní nesmysly, přiodívajíce nesmyslné formule pláštíkem moudrosti.

Posláno 0x | Poslat

S mužovou láskou a obdivem je to stejné jako s ostatními jeho schopnostmi. Než zjistí, co jich je doopravdy hodno, musí je mnohokráte promarnit.

Posláno 1x | Poslat

Chudoba je stejně tak veřejným zlem jako soukromým neštěstím. Trpěti je zločinem na národu.

Posláno 1x | Poslat

Lenost a ješitnost nejsou ctnostmi hodnými podpory, nýbrž neřestmi zasluhujícími vyplenění.

Posláno 0x | Poslat

Neštěstí většiny lidí vězí v tom, že mají čas se ptát, zda jsou šťastni či ne.

Posláno 0x | Poslat

Pravda je jediná věc, které nechce nikdo věřit.

Posláno 1x | Poslat

Nejcennější je pravda, kterou jsme sami objevili.

Posláno 0x | Poslat

Minulá práce nám může pomoci, avšak musíme žít z práce přítomné.

Posláno 0x | Poslat

Lékaři, který onemocní, by měli sebrat diplom.

Posláno 1x | Poslat

Kdekdo si stěžuje na vynechávající paměť, ale nikdo na vynechávající inteligenci.

Posláno 0x | Poslat

Všichni jsme už od narození odsouzeni k smrti.

Posláno 1x | Poslat

Hlupák, když udělá chybu, pak vždycky vysvětluje, že to bylo jeho povinností.

Posláno 1x | Poslat

Svět by se nedostal kupředu, kdyby měl každý setrvávat v otcových chybách.

Posláno 0x | Poslat

Rozumný člověk se přizpůsobuje světu, nerozumný se usilovně snaží přizpůsobit svět sobě. Proto je všechen pokrok závislý na člověku nerozumném.

Posláno 2x | Poslat

Co je důležitější, chceme-li dosáhnout úspěchu - talent, či pracovitost? A co je důležitější u velocipédu - přední nebo zadní kolo?

Posláno 1x | Poslat

<< Předchozí Následující >>

1 2 3 4 5 6 7 8

Zobrazeny citáty 101 až 120 z celkového počtu 142

Autoři