Jean Jacques Rousseau

Výchova dětí je činnost, při níž musíme obětovat čas, abychom ho získali.

Posláno 2x | Poslat

Všechna zloba pochází ze slabosti. Dítě je zlé jen proto, že je slabé. Učiňte je silným a stane se dobrým. Ten, kdo by mohl vše, nedělal by nic zlého.

Posláno 3x | Poslat

Těžké je ušlechtile přemýšlet, když přemýšlíme jen nad tím, kde vzít chleba.

Posláno 0x | Poslat

Je třeba být si trochu podobni, abychom si rozuměli, ale trochu rozdílní, abychom se milovali.

Posláno 101x | Poslat

Muži budou vždy tím, čím je udělají ženy.

Posláno 1x | Poslat

Vláda si těžko zjedná poslušnost, bude-li se omezovat jen na to, aby ji lidé poslouchali.

Posláno 0x | Poslat

Nikdy jsem nemyslel, že by svoboda člověka záležela na tom, aby dělal, co chce, nýbrž spíš v tom, aby nikdy nedělal, co nechce.

Posláno 10x | Poslat

Nejdéle nežil člověk, který má nejvíc let, ale ten, kdo si svůj život nejvíce procítil.

Posláno 2x | Poslat

Žena odpustí všechno kromě toho, že nevzbudila touhu.

Posláno 1x | Poslat

Ženy nejsou stvořeny k běhu. Když prchají, tedy proto, aby byly dostiženy.

Posláno 0x | Poslat

Slova, která nutí odporovat, jsou zbytečná.

Posláno 0x | Poslat

Mnoho žen má dost rozumu mluvit v pravý čas, málokteré však dokáží v pravý čas mlčet.

Posláno 0x | Poslat

Pro obyčejnou ženu je muž vždy mužem. Pro tu však, jejíž srdce miluje, je jediným mužem na světě její milenec.

Posláno 3x | Poslat

Muž říká, co ví, žena to, čím by se zalíbila.

Posláno 0x | Poslat

Chraňme se hlásat pravdu těm, kdo nejsou s to ji pochopit, neboť by to znamenalo, že chceme nahrazovat pravdu omylem.

Posláno 0x | Poslat

Jediný prostředek, jak se vyhnout omylu je nevědomost.

Posláno 0x | Poslat

Zkaženost lidu a úředníků zachvátí nakonec i vládu, i kdyby byla sebemoudřejší.

Posláno 0x | Poslat

Buď si stále vědom toho, že nevědomost nikdy neučinila nic zlého, že zhoubný je jedině blud a že se na scestí nedostáváme pro to, co neznáme, nýbrž pro to, o čem si myslíme, že to známe.

Posláno 0x | Poslat

Žádnou jinou knihu, než svět. Žádné jiné vyučování než fakta.

Posláno 1x | Poslat

Nejdéle nežil ten, kdo se dožil největšího počtu let, nýbrž ten, kdo život nejvíc procítil.

Posláno 0x | Poslat

Následující >>

1 2

Zobrazeny citáty 1 až 20 z celkového počtu 27

Autoři