Francois de la Rochefoucauld

Je užitečnější zatěžovat si mysl snášením neštěstí, které už přišlo, než předvídáním toho, které by teprve mohlo přijít.

Posláno 3x | Poslat

S neštěstím, na které nám nestačí síla, se vyrovnáme bezmocností.

Posláno 1x | Poslat

Všichni máme dost síly snášet neštěstí druhých.

Posláno 0x | Poslat

Poznat, nakolik mohu a dovedu být nešťasten, je svého druhu štěstí.

Posláno 0x | Poslat

V neštěstí nás často utěší pomyšlení, že všichni vidí, jak jsme nešťastni.

Posláno 0x | Poslat

Naše neštěstí mnohdy poleví, když přemýšlíme, jak bychom je co nejefektněji předvedli.

Posláno 0x | Poslat

Znát strach v celé jeho velikosti a hrůze není dopřáno zbabělcům.

Posláno 2x | Poslat

Opravdu statečný je ten, kdo vykoná i beze svědků, čeho by se odvážil přede všemi.

Posláno 3x | Poslat

Za svou udatnost nemůže ručit, kdo dosud nebyl v nebezpečí.

Posláno 1x | Poslat

Někteří stateční jdou na frontu proto, že se bojí zůstat v zázemí.

Posláno 0x | Poslat

Statečnost bývá někdy jediný způsob, jak se uživit.

Posláno 0x | Poslat

Mnohdy jsme silní ze slabosti a zmužilí ze strachu.

Posláno 0x | Poslat

Aby člověk mohl odpovídat za své činy, měl by mít nejdřív možnost odpovídat za svůj osud.

Posláno 2x | Poslat

Máme-li peníze, jsme takřka bez chyby.

Posláno 0x | Poslat

Mravnost bývá výsledkem příjmů.

Posláno 0x | Poslat

Světem vládnou peníze a náhody.

Posláno 2x | Poslat

Teprve peníze vytáhnou na světlo všechny naše neřesti a ctnosti.

Posláno 2x | Poslat

U většiny lidí máš cenu jen svého vlivu a svých příjmů.

Posláno 1x | Poslat

Není počestných žen, které by tím nebyly už dávno znuděny.

Posláno 0x | Poslat

Většina počestných žen je jako zakopaný poklad, nedotčený, protože ho dosud nikdo nenašel.

Posláno 0x | Poslat

<< Předchozí Následující >>

13 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1322

Zobrazeny citáty 141 až 160 z celkového počtu 425

Autoři