Francois de la Rochefoucauld

Žádná maska nemůže nadlouho zakrýt lásku, jestliže je, a předstírat ji, jestliže není.

Posláno 3x | Poslat

Srdce udělá vždy čáru přes rozpočet rozumu.

Posláno 9x | Poslat

Bojíme se znát celou pravdu o svých milovaných.

Posláno 1x | Poslat

Nikoho nemilovat je větší neštěstí než nebýt nikým milován.

Posláno 2x | Poslat

Víc líní jsme na duchu než na těle.

Posláno 0x | Poslat

Nikdo nedovede tak prohnat svoje okolí jako lenoši, chtějí-li vypadat pilně.

Posláno 1x | Poslat

Některé lži zastupují pravdu tak dokonale, že by člověk musel být hluchý a slepý, aby se nenechal zmást.

Posláno 1x | Poslat

Pranýřování lži je mnohdy jen snaha vzbudit dojem, že my mluvíme vždycky jen pravdu a nic než pravdu.

Posláno 1x | Poslat

Příroda nás moudře vybavila domýšlivostí, aby nás ušetřila bolestného poznání vlastní nedokonalosti.

Posláno 5x | Poslat

Člověk, který se nemůže pochlubit než svými vznešenými předky, se podobá bramboru. Jeho lepší část je pod zemí.

Posláno 0x | Poslat

Není člověka, který by chtěl, aby ho někdo znal skrz naskrz.

Posláno 1x | Poslat

Někteří lidé jsou jako odrhovačka - ve svůj čas jsou na pořadu jen oni, a pak po nich ani pes neštěkne.

Posláno 0x | Poslat

Mají-li spolu lidé dobře vycházet, je nezbytné, aby si každý zachoval svoji svobodu.

Posláno 2x | Poslat

Je právě tak nepříjemné, když lidé mají úplně stejné zájmy, jako když mají zájmy zcela odlišné.

Posláno 0x | Poslat

Bylo by užitečnější studovat více lidi než knihy.

Posláno 0x | Poslat

Je mnohem snazší poznat člověka vůbec než jednoho jediného člověka zvláště.

Posláno 0x | Poslat

Jakmile nás hlupák pochválí, už se nám nezdá tak hloupý.

Posláno 2x | Poslat

Lichotky jsou falešné mince, které udržuje v oběhu jen naše ješitnost.

Posláno 1x | Poslat

Nic tak nesnižuje člověka, který zasluhuje velké uznání za velký čin, jako když se pachtí ještě po drobných pochvalách za malichernosti.

Posláno 0x | Poslat

Málokdo je dost moudrý, aby mu bylo milejší upřímné vyčinění než jidášský chvalozpěv.

Posláno 0x | Poslat

<< Předchozí Následující >>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1022

Zobrazeny citáty 81 až 100 z celkového počtu 425

Autoři