Francois de la Rochefoucauld

Domníváme-li se, že toho druhého máme rádi jen z lásky k němu, velmi se klameme.

Posláno 0x | Poslat

Láska způsobuje, že nepozorovaně mine čas, a čas způsobuje, že nepozorovaně mine láska.

Posláno 0x | Poslat

Křehkost žen je přízdoba a líčidlo jejich krásy.

Posláno 0x | Poslat

To, co považujeme za ctnost, je často jenom spleť nejrůznějších činů a zájmů, kterou dokáže rozplést jen náhoda anebo někdy naše skutky, a není to vždy statečnost a cudnost, co dělá muže statečnými a ženy cudnými.

Posláno 0x | Poslat

Počestnost žen je často jen láska k jejich pověsti a vlastnímu pohodlí.

Posláno 0x | Poslat

Je málo takových žen, aby jejich význam přetrval jejich krásu.

Posláno 0x | Poslat

Provinilce káráme víc z holedbavosti než ze spravedlnosti - nechceme je napravit, nýbrž ukázat, jak jsme sami bezúhonní.

Posláno 0x | Poslat

Každý touží po tom, čeho se mu nedostává - ti nahoře po oblibě a ti dole po spravedlnosti.

Posláno 1x | Poslat

Smysl pro spravedlnost bývá jen obava, abychom nepřišli o to, co nám patří.

Posláno 0x | Poslat

Slibujeme pod vlivem nadějí a konáme pod vlivem strachu.

Posláno 1x | Poslat

Naše slzy oklamou nejdřív naše okolí a pak nás samé.

Posláno 3x | Poslat

Člověk se nudí skoro vždy jen s těmi, které nudí sám.

Posláno 0x | Poslat

Nenudí nás ten, koho potřebujeme.

Posláno 0x | Poslat

Leckdy odpouštíme těm, s kterými se nudíme. Ale nemůžeme odpustit těm, kteří se nudí s námi.

Posláno 0x | Poslat

Nejvíc se nudíme s těmi, s kterými se to nesmí.

Posláno 0x | Poslat

Malost lidem nedovolí věřit v něco víc, než je vidět.

Posláno 1x | Poslat

Důvěru druhých vzbuzuje především důvěra v sebe.

Posláno 5x | Poslat

Víc než vtipnost pozvedne rozhovor důvěra.

Posláno 0x | Poslat

Zklamat se není taková hanba jako nedůvěřovat.

Posláno 7x | Poslat

Skromností se ještě nikdo neomezil ve ctižádosti. Skromnost a ctižádost se totiž nikdy nevyskytují u jednoho člověka pohromadě.

Posláno 2x | Poslat

<< Předchozí Následující >>

113 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Zobrazeny citáty 401 až 420 z celkového počtu 425

Autoři