Francois de la Rochefoucauld

Každý pokřik, který se zvedne proti aforismům o lidské povaze, je strach z pravdy.

Posláno 0x | Poslat

Dost lidí zavrhuje majetek, ale málokdo se ho umí vzdát.

Posláno 1x | Poslat

Pohrdání bohatstvím u pánů filosofů byla jen oklika, jak si získat vážnost, když se jí nemohli těšit pro bohatství.

Posláno 0x | Poslat

Některý zlosyn by byl méně nebezpečný, kdyby v něm nebyla i dobrota.

Posláno 0x | Poslat

Člověk nebývá ani dobrý ani zlý až do krajnosti.

Posláno 1x | Poslat

Mnohdy děláš dobrotu, abys mohl beztrestně provést nějakou špatnost.

Posláno 2x | Poslat

Jsou i lidé tak povrchní a do větru, že nemohou být ani pořádně zlí.

Posláno 0x | Poslat

Víc krutostí než zloba napáchá sobeckost.

Posláno 3x | Poslat

Abychom mohli být dobří, musí být ostatní přesvědčeni, že na nás nemohou být beztrestně zlí.

Posláno 2x | Poslat

Krádeže a hrdelní zločiny je nutno páchat ve velkém, pak dostanou nevinné a dokonce úctyhodné jméno.

Posláno 2x | Poslat

Hlupák není dost zlomyslný, aby mohl být skutečně dobrý.

Posláno 0x | Poslat

Přílišná dobrotivost nás snadno uvrhne do otroctví.

Posláno 0x | Poslat

Když pro tebe někdo udělá něco dobrého, znamená to, aby ses měl na pozoru, že ti co nevidět provede nějakou špatnost.

Posláno 1x | Poslat

Nikdo není tak dobrý, aby si byl vědom, kolik napáchá zla.

Posláno 1x | Poslat

Nezasluhuje chválu za dobrotu, kdo nedokáže být i zlý. Každá jiná dobrota je obvykle jen pohodlnost nebo nedostatek vůle.

Posláno 0x | Poslat

Doopravdy laskaví jsou pouze lidé vnitřně silní a pevní. Ti, kteří se laskavými jeví, jsou obyčejně jen slaboši, a jejich laskavost se snadno změní v bezohlednost.

Posláno 2x | Poslat

Není na světě člověk tak chytrý, aby znal celou svoji hloupost.

Posláno 1x | Poslat

Svatá odhodlání se ztrácejí v hříšných pokušeních jako sladké řeky ve slaném moři.

Posláno 3x | Poslat

Lidé nemívají málo ani tak inteligence jako spíš humoru.

Posláno 0x | Poslat

Většina našich chyb se dá omluvit spíše než prostředky, kterými se je snažíme utajit.

Posláno 5x | Poslat

Následující >>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1022

Zobrazeny citáty 1 až 20 z celkového počtu 425

Autoři