Jan Procházka

Manželství, rodina a domov má být zázemím člověka. Domov je totiž víc než nádražní peron, kam se přichází, kudy se prochází, odkud se nepřetržitě odchází. Není ani nocležna, ani příležitostná stravovna.

Posláno 10x | Poslat

Moc, která chce za každou cenu přetrvat, se vždycky obrací o podporu k nejzaostalejším vrstvám a pak se jejich primitivní síle sama beznadějně přizpůsobuje.

Posláno 0x | Poslat

Svět nepokročil ani tak zásluhou maršálů, jako spíš snahou a myšlenkami těch, kteří se jakýmkoli velikánům i velikášům vždycky protivili.

Posláno 0x | Poslat

Alkohol má tu nevýhodu, že někdy prozradí podstatu naší bytosti a povahy. Nejčetnější kádrové případy jsou právě ty, které začaly nevinnou rozpravou u jednoho piva.

Posláno 0x | Poslat

Vzdělaní a moudří lidé byli, jsou a budou národním bohatstvím, solí země.

Posláno 3x | Poslat

Nejbláhovější sny dávaly lidem odjakživa největší sílu.

Posláno 5x | Poslat

Při silných vjemech člověk touží věřit, že jinému se nic podobného nikdy nepřihodilo.

Posláno 0x | Poslat

Diskuse, a nejenom v manželství, je automaticky neúčinná, je-li vedena monology.

Posláno 0x | Poslat

Pohled do minulosti je někdy nejlepším průvodcem do budoucnosti.

Posláno 11x | Poslat

Svět ve své přirozenosti je neúprosný k jakémukoliv zaostávání.

Posláno 4x | Poslat

Každé štěstí v izolaci je jenom částečné štěstí. Neboť jsme skutečně tvorové kolektivní.

Posláno 0x | Poslat

Svoboda je, myslím si, jediná hodnota, která má cenu lidského života.

Posláno 2x | Poslat

Aktivní vztah k současnosti je především kritický vztah k minulosti. Neboť jenom ten je svým smyslem zaměřen do budoucnosti.

Posláno 1x | Poslat

Morálka začíná od maličkostí a od každého z nás. Je prostým součtem milionů životních postojů.

Posláno 1x | Poslat

Nejslabší autority takřka zákonitě používají nejsilnějších slov.

Posláno 0x | Poslat

Láska neposuzuje. Začne-li, je po ní.

Posláno 0x | Poslat

Vítězná revoluce má odpovědnost nejenom za ty, kteří šli s ní, nejenom za ty, kteří stáli opodál, ale i za ty, kteří šli proti ní a které porazila.

Posláno 0x | Poslat

Dějiny znají mnoho velkých i malých idiotů přistrčených tou či onu vlivnou rukou k výhodnému korýtku. A daleko víc jich samozřejmě neznají.

Posláno 0x | Poslat

Každá malá vybojovaná pravda je velká věc.

Posláno 0x | Poslat

Rozumná společnost na ženách a na dětech ani nešetří, ani nevydělává.

Posláno 1x | Poslat

Následující >>

1 2

Zobrazeny citáty 1 až 20 z celkového počtu 21

Autoři