Božena Němcová

O lásku nebudu prosit nikoho, ani své vlastní dítě ne.

Posláno 1x | Poslat

Kdyby se člověk všeho nasytil, lásky se nenasytí.

Posláno 1x | Poslat

Budiž srdce šťastné nebo trpící, vždy potřebuje ještě jedno k sobě.

Posláno 5x | Poslat

Neodháněj nikdy lásku od sebe. Je jí tak málo na světě.

Posláno 6x | Poslat

Nemohu nenávidět toho, kdo mi už jednou byl milý.

Posláno 1x | Poslat

Přítele si udržíš jen upřímností a důvěrou, ale hrdostí, nesnášenlivostí každého odstrčíš od sebe.

Posláno 0x | Poslat

S láskou ubývá čas, s časem ubývá lásky.

Posláno 0x | Poslat

Láska je nemoc, která se nedá vyléčit.

Posláno 0x | Poslat

Láska se nevyprosí, ani nevyhrozí.

Posláno 0x | Poslat

Písmo sebemoudřejší nenahradí živé slovo.

Posláno 0x | Poslat

Všechno chce k svému, jak člověk, tak to nerozumné zvíře, i to kvítí. Nemá-li, co by rádo, umře, uvadne.

Posláno 0x | Poslat

Kdyby i člověk všeho se nasytil, lásky se nikdy nenasytí.

Posláno 0x | Poslat

Moudrý člověk v hádce ustoupí, ale prudký pes přichází vlku pod zub.

Posláno 0x | Poslat

Člověk může mít mnoho přátel, může cítit i velkou náklonnost k člověku, může i zvyknout k němu, že se mu cit ten zdá láskou - ale opravdová láska je cosi jiného. Tou musí být rovnost myšlení i citu, stejná vzdělanost, neomezená obapolná důvěra a svoboda.

Posláno 14x | Poslat

Dobrota srdce okrašluje pěknou tvář.

Posláno 0x | Poslat

Někdy ovšem vidím se nešťastnou, zbytečnou na světě, tak že bych s chladnou myslí odešla ze světa, ale ony přejdou zase, ty doby - jenže mnohdykráte boje takové urvou kus života s sebou.

Posláno 0x | Poslat

Jen v šetrné ruce laskavého zahradníka kvete růže domácího štěstí, v hrubých rukou zvadne.

Posláno 0x | Poslat

Láska to musí být rovnost smýšlení a citu, stejná vzdělanost, obapolná důvěra a neomezená svoboda.

Posláno 1x | Poslat

Já pocítila v životě mnoho bolestí, trpkých klamů, byla jsem na kraji zoufalství - avšak navzdory tomu neztratila jsem důvěru a lásku k lidem.

Posláno 2x | Poslat

Zobrazeny citáty 1 až 19 z celkového počtu 19