Tomáš Garrigue Masaryk

Manželství čisté jest nejdůvěrnějším přátelstvím - je to vrchol spojení, naší dobou tak pěstované a chválené, asociace duší. Nemůže být intimnější asociace, než mezi mužem a ženou. Manželství ženě i muži má být vyšším vývojem. V manželství začíná se nový život.

Posláno 4x | Poslat

Boj, to není humanita.

Posláno 1x | Poslat

Cit ani vůle nejsou argument, chybí-li rozum.

Posláno 0x | Poslat

Iluze máme každý, ale je otázka, mám-li vědomě dělat někomu iluzi, to jest lhát.

Posláno 0x | Poslat

Práce je to, co nikdo nechce dělat.

Posláno 1x | Poslat

Člověk mnoho vydrží, má-li cíl.

Posláno 9x | Poslat

Člověk od přírody je jistě egoistou.

Posláno 0x | Poslat

Láska ukazuje člověku cíl jeho života. Rozum ukazuje prostředky, jak jej uskutečnit.

Posláno 6x | Poslat

Láska je klecí, v které umírá se za štěstí.

Posláno 0x | Poslat

Láska musí být soustředěna. Milovat všechny stejně nelze.

Posláno 0x | Poslat

Než lidé nedovedou milovat sebe. Chytráctví a vypočítavost není ještě sebeláskou. Miluj sebe a starej se o sebe. Nechtěj stále oblažovat, jen dělej svou povinnost.

Posláno 1x | Poslat

Vzdělání není pouhým nashromážděním jednotlivých vědomostí, jako těstem není mouka, voda, sůl, kvasnice atd. dohromady naházené.

Posláno 2x | Poslat

Má-li naše demokracie své nedostatky, musíme překonávat ty nedostatky, ale ne překonávat demokracii.

Posláno 5x | Poslat

Život se nedá slovy dostatečně vyložit, jen žít.

Posláno 0x | Poslat

Veliká láska, láska bez výhrad, láska celého člověka k celému člověku, nemůže pominout léty ani smrtí.

Posláno 4x | Poslat

Zobrazeny citáty 1 až 15 z celkového počtu 15

Autoři