Niccolo Machiavelli

A tak všichni ozbrojení proroci zvítězili a ti neozbrojení podlehli.

Posláno 0x | Poslat

Základní lidskou slabostí je, že člověk nepředvídá bouři, když je pěkné počasí.

Posláno 3x | Poslat

Je nemožné přesvědčit člověka, který má při svém konání štěstí, že by si počínal lépe, kdyby své konání změnil. Takto se mění lidské štěstí - mění se časy, avšak člověk své chování nezmění.

Posláno 0x | Poslat

Nejlaskavější ze všech stvoření jsou ženy, a nejnepříjemnější taky.

Posláno 0x | Poslat

Mezi životem, jaký je, a životem, jaký by měl být, je tak velký rozdíl, že ten, kdo nedává pozor, co se děje, a řeší pouze to, co se stát mělo, dělá mnohem více pro svoji zkázu než pro přežití.

Posláno 1x | Poslat

Všichni lidé jsou špatní, dokud je nutnost nepřivede k tomu, aby byli dobří.

Posláno 1x | Poslat

Lidé jsou tak prostomyslní a tolik se pachtí za tím, co právě potřebují, že kdo chce klamat, vždycky najde někoho, kdo se oklamat dá.

Posláno 1x | Poslat

Obrať se čelem ke svému osudu. Buď se zlu vyhni - a nemůžeš-li se mu vyhnout, nes jej jako muž.

Posláno 1x | Poslat

V politice, kde není odvolávacího soudu, soudí člověk podle výsledku.

Posláno 2x | Poslat

Když své poddané odzbrojíš, pak je svou nedůvěrou urazíš. Budou si myslet, že jsi zbabělý nebo že jim nevěříš. A v každém případě Tě za to budou nenávidět.

Posláno 3x | Poslat

Zobrazeny citáty 1 až 10 z celkového počtu 10

Autoři