Michel de Montaigne

Celé to naše vychovávání obvykle spočívá v tom, že děti káráme pro přestupky malé a že je trápíme pro činy lhostejné, nemající ani významu, ani následků.

Posláno 1x | Poslat

Ti, kdož mají útlé tělo, dodávají mu mohutnosti vycpávkami. Ti, kdož mají nanicovatou látku, nafukují ji slovy.

Posláno 0x | Poslat

Dbejme, aby nám stáří neudělalo vrásky také na duši, když je dělá na tváři.

Posláno 2x | Poslat

Největší věcí na světě je, když muž umí být sám sebou.

Posláno 0x | Poslat

Mozek dobře uspořádaný je lepší než mozek hodně zaplněný.

Posláno 1x | Poslat

Mlčenlivost a skromnost - vlastnosti velmi vhodné k rozhovoru.

Posláno 1x | Poslat

Musíš se mnoho učit, abys poznal, jak málo víš.

Posláno 9x | Poslat

Kdyby mělo platit, že lidé budou provinění oplácet proviněním, bezpráví bezprávím, jaké pohromy by z toho vzešly?

Posláno 0x | Poslat

I když se žena divá do očí svému muži sebeněžněji, má být ráda, když mu semtam vidí paty.

Posláno 1x | Poslat

Je to vzácná shovívavost přírody, že nás tak dlouho necháva naživu.

Posláno 1x | Poslat

Žena, kterou nikdo nesváděl, se nemuže chlubit svou poctivostí.

Posláno 1x | Poslat

Prospěch z přátelské úsluhy je úsluha sama.

Posláno 0x | Poslat

V dialogu je shoda tím nejnudnějším činitelem.

Posláno 0x | Poslat

Rozum je jedinný dar, který příroda rozdělila spravedlivě, protože si nikdo nestěžuje, že ho má málo.

Posláno 2x | Poslat

Umíněnost a zarytost jsou nejlepší důkazy hlouposti.

Posláno 1x | Poslat

Mít ve všem pravdu je znakem hlouposti.

Posláno 1x | Poslat

Domnívám se, že si fantazie lidská nedovede představit nic tak ztřeštěného, pro co by nebylo příkladu ve skutečném životě a co by tudíž náš rozum nedovedl podepřít a obhájit.

Posláno 1x | Poslat

Lidé trpí názory, které mají o věcech, ale ne věcmi samými.

Posláno 0x | Poslat

Morem člověka je jeho domnění, že ví.

Posláno 0x | Poslat

Jakmile se láska změní v přátelství, vyprchává a mizí.

Posláno 0x | Poslat

Následující >>

1 2

Zobrazeny citáty 1 až 20 z celkového počtu 33

Autoři